Eldstjärt

Vanliga handelsnamn: Eldstjärt
Vetenskapligt namn: Epalzeorhynchos bicolor
Synonymer: Labeo bicolor
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Thailand
Storlek: 15 cm
Temperament: Aggressiv
Svårighetsgrad: 4

Hållning: Rekommenderad vattentemperatur är 22-26 grader C. Vattnet ska helst vara neutralt, mellan 6.5 och 7.5. Hårdheten bör inte överstiga dH 15. Minsta rekommenderade akvariestorlek är 200 liter.

Vuxna fiskar är mycket aggressiva mot artfränder och det är därför svårt att hålla vuxna Eldstjärtar tillsammans. När Eldstjärten blir gammal kan den bli riktigt aggressiv mot allt och alla, även fiskar från andra arter. Om man vill kombinera Eldstjärt med andra fiskar bör man välja stora och robusta arter som inte kommer att tolerera att bli trakasserade av Eldstjärten. Vill du hålla två Eldstjärtar tillsammans måste akvariet vara mycket stort, minst 150-200 cm, och inte ens det är någon garanti för att det kommer att fungera.

Akvarieinredning: Använd rötter och stenar för att skapa bra gömställen och inkludera gärna växter. Fin sand rekommenderas som substrat.

Föda: Eldstjärten är en allätare som lever av maskar, insekter, skaldjur och växter i naturen. I akvariet äter den alla sorters standardfoder. Eftersom den är en allätare är det viktigt att kosten består av både köttbaserad mat och växtbaserad mat.

Odla: Eldstjärt är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Att se skillnad på könen är inte så svårt eftersom hanens ryggfena bilda en spets, medan honans bildar en rät vinkel. Honan har också blekare färger och en kraftigare kropp. Eftersom Eldstjärten är så aggressiv mot artfränder är det mycket svårt att få till ett par i akvarium. De rapporter som finns berättar hur äggen deponerades i en grotta och kläcktes efter två dygn. Sedan tog det ytterligare två dygn innan ynglen var frisimmande. Det tar några veckor innan ynglen utvecklar den karaktäristiska röda stjärtfenan.

Övrigt: Eldstjärt är listad som utrotad i det vilda på IUCN:s Röda Lista. IUCN är dock osäkra på om det möjligen kan finnas några vilda exemplar kvar i Thailand som man inte lyckats hitta. De Eldstjärtar som nu exporteras från Thailand är odlade.