Heckel Diskus

Vanliga handelsnamn: Heckel diskus, Heckel
Vetenskapligt namn: Symphysodon discus (Heckel)
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Brasilien
Storlek: 20 cm
Temperament: Revirhävdande under lekperioden.
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Heckel diskus är revirhävdande under lekperioden, men resten av tiden föredrar den att leva i stim. Heckel diskus hålls ofta i ett eget akvarium, men den kan kombineras med andra fiskar. Använd helst orädda och fredliga fiskar, det gör diskusen mindre nervös. Vattnet ska vara varmt, från 26 till 30 grader C. Heckel diskus behöver surt och mycket mjukt vatten. pH-värdet ska ligga mellan 4.5 och 6.5. Heckel diskus bör inte hållas i akvarium mindre än 250 liter.

Akvarieinredning: I naturen lever diskus bland trädrötter under vattnet, så Heckel diskus uppskattar ett akvarium där det finns många rötter som skapar bra gömställen. Man kan även inkludera växter.

Föda: Diskus är en allätare som i naturen lever av bland annat skaldjur, insekter, maskar och växter. I akvariet äter den torrfoder, frysfoder och levande foder. Det är viktigt att den får både köttbaserad och växtbaserad mat.

Odla: Heckel är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Det är mycket svårt att könsbestämma Heckel diskus så det enklaste sättet att skapa ett par är att köpa en grupp unga fiskar och låta dem växa upp tillsammans.
Heckel diskus bildar par och är en substratruvande art som leker öppet. Honan kan producera upp emot 400 ägg per lek. Äggen läggs på rötter, stenar och växter. Ynglen kläcks inom 72 timmar och sköts av både honan och hanen. Föräldrarna utsöndrar ett sorts hudsekret som ynglen kan leva av den första tiden.

Övrigt: Den vetenskapliga sorteringen av diskusfisk är en smula rörig. Det finns flera olika varianter av diskus i det vilda, och det pågår en löpande diskussion kring vilka som ska klassas som egna arter och vilka som snarare ska ses som varianter av en och samma art.

För att göra det hela än mer komplicerat finns det idag en rik mängd framavlade diskusvarianter.

Färgvarianter av olika arter kan överlappa varandra och vara mycket lika utseendemässigt. När det gäller de framavlade diskusarna blir det ofta så att varje odlare hittar på ett eget namn på sin variant, och det underlättar inte direkt en logisk systematik.