Kakadua Ciklid

Vanliga handelsnamn: Kakadua ciklid
Vetenskapligt namn: Apistogramma cacatuoides
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Brasilien, Colombia och Peru
Storlek: 7 cm
Temperament: Förhållandevis fredlig, men revirhävdande
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Akvariet bör vara på minst 50 liter. Om du vill hålla flera hanar tillsammans måste akvariet vara mycket större så att varje hane kan ta ett eget revir. Att hålla en hane med flera honor är bäst. Den rekommenderade vattentemperaturen är 24-26 grader C och pH-värdet bör ligga på 6.0-7.5.

Akvarieinredning: Din Kakadua ciklid uppskattar ett välplanterat akvarium med tätt vegetation. Använd också stenar och rötter för att skapa bra gömställen. Mörkt substrat är vanligast, fin sand brukar fungera mycket bra. Cirkulationen ska inte vara alltför stark.

Föda: Kakaduacikliden är en allätare vars diet består av en hög andel ryggradslösa smådjur i det vilda. Äter torrfoder och fryst foder i akvariet, men uppskattar att få levande foder ibland också.

Odla: Kakadua cikliden är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Honorna är mindre än hanarna och inte lika färgglada. Hanarna har extra långa stjärtfenor, ryggfenor och analfenor.

Kakadua cikliden är en substratruvare som oftast väljer en grotta som lekplats. Dessa fiskar är haremruvare och hanen kan leka med mer än en hona under samma period. Äggen brukar vara 50-100 till antalet och sättas fast i taket på grottan. Efter 2-3 dygn kläck äggen och ynglen är frisimmande efter drygt en vecka.

Övrigt:
Honorna har en ganska kort livstid och dör ofta inom ett år. Under denna tid hinner de leka en eller två gånger. Hanarna kan bli något äldre.

Man kan påverka könsfördelningen hos en kull genom att laborera med pH-värdet.

Det finns flera olika vilda populationer av Kakadua ciklid som skiljer sig åt utseendemässigt. Du kan också hitta framodlade varianter i akvariehandeln. Kakadua ciklider kan t ex ha gula, orangea, röda eller grå fenor.