Mari Gold Ciklid

Vanliga handelsnamn: Mari Gold
Vetenskapligt namn: Pseudotropheus sp. ”acei”
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Den östra delen av Malawisjön. (Malawisjön delas av länderna Malawi, Moçambique och Tanzania.)
Storlek: 10 cm
Temperament: Mediumaggressiv. Kan hållas med andra Mbunas, ”Haplisar” och andra fiskar med liknande temperament.
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Man bör inte hålla Mari Gold i akvarium mindre än 150 liter. I naturen kan man ibland se dem forma stora stim. Den rekommenderade vattentemperaturen är 23-27 grader C och pH-värdet måste vara basiskt, mellan 7.5 och 8.5.

Akvarieinredning: I Malawisjön lever Mari Gold över den sandiga bottnen, gärna i områden där det finns fallna träd, grenar mm att gömma sig bland. Försök efterlikna denna miljö i akvariet. Använd ett finkornigt substrat och ta rötter till hjälp för att skapa bra gömställen. Det måste även finnas ett stort område öppet för simning.

Föda: I Malawisjön lever Mari Gold framförallt av alger som en betar från sjunkna trädstammar, grenar mm. Det är viktigt att kosten i akvariet till största delen består av alger och annat vegetabiliskt material med låg fetthalt. Mari Gold uppskattar små munsbitar i form av frysfoder, men basen i kosten måste vara vegetabilisk. Det är viktigt att hålla nere fetthalten i kosten eftersom Mari Gold lätt blir ohälsosamt överviktig av fett och förlorar sin naturliga kroppsform.

Odla: Mari Gold är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Precis som alla andra Malawiciklider är Mari Gold en munruvande art och det är honan som ruvar. I Malawisjön brukar Mari Gold välja grenar eller stenar som lekplats. Honan producerar cirka 30-50 ägg per lek och ruvar under drygt 20 dagar. När det är dags att släppa ut ynglen samlas honorna och gör det samtidigt. I naturen leker Mari Gold bara under vissa säsonger, men i akvariet kan de leka året runt. Det är viktigt att tänka på att hanen kommer att bli mycket revirhävdande under lekperioden. Han vill också gräva mycket. Det är svårt att könsbestämma Mari Gold, men honan brukar vara lite mindre och något färre äggfläckar.