Röd Dvärgciklid

Vanliga handelsnamn: Röd dvärgciklid
Vetenskapligt namn: Apistogramma hongsloi
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Colombia och Venezuela
Storlek: 7 cm
Temperament: Revirhävdande men förhållandevis fredlig.
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Det räcker med ett 80 liters akvarium, såvida du inte vill hålla mer än en hane. Om du vill hålla flera hanar i samma akvarium måste det vara mycket stort och välinrett så att de kan ta varsitt revir. Enklast är att hålla hane med en liten grupp honor. Vattentemperaturen bör hållas mellan 24 och 29°C och pH-värdet mellan 5.5 och 6.5. Den Röda dvärgcikliden uppskattar mjukt vatten. Undvik alltför kraftig cirkulation i akvariet.

Akvarieinredning: Den Röda dvärgcikliden trivs bäst i ett välplanterat akvarium. Använd gärna stenar och rötter för att skapa bra gömställen. Fin sand rekommenderas som substrat, gärna ganska mörk sand.

Föda: Röd dvärgciklid är en allätare vars naturliga kost till stor del består av små ryggradslösa djur. I akvariet äter den torrfoder och fryst foder, men att också ge den levande foder som omväxling rekommenderas.

Odla: Röd dvärgciklid är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Hanarna är större än honorna och har längre analfenor och ryggfenor. Hanarna uppvisar också starkare färger och har en röd fläck eller ett rött band vid basen av stjärtfenan. Röd dvärgciklid är en substratruvade art som leker i grottor. Honan kan producera 50-100 ägg per lek och de fästs i taket av grottan. Efter cirka fyra dygn kläcks äggen och ynglen är frisimmande inom 10 dygn. Föräldrarna sköter om sin avkomma. Röd dvärgciklid är en haremruvare, vilket innebär att hanen kan leka med flera honor samtidigt.

Övrigt: I naturen kan färgen skilja sig en hel del mellan olika populationer av Röd dvärgciklid. Du kan också välja mellan olika framodlade varianter i akvariehandeln.