Röd Juvelciklid

Vanliga handelsnamn: Röd juvelciklid
Vetenskapligt namn: Hemichromis lifalili
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Kongo (Congo basin)
Storlek: 11 cm
Temperament: Medelaggressiv. Revirhävdande och mycket aggressiv under lekperioden.
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Röd juvelciklid bör inte hålla i akvarium som är mindre än 200 liter. Det är viktigt att vattnet är mycket syrerikt. Håll vattentemperaturen mellan 23 och 25 grader C. pH värdet bör ligga kring neutralt, mellan 6.5 och 7.5. Vattnets hårdhet ska helst vara i dH 2-12 intervallet.

Akvarieinredning: Använd stenar och rötter för att skapa många lämpliga gömställen och skyddade platser i akvariet. Det är också bra att använda sig av växter. Under leken gräver Röd juvelciklid en hel del, så det är säkrast att välja härdiga arter, t ex Anbias, som kan tåla lite grävande.

Föda: Röd juvelciklid är en allätare. Huvuddelen av kosten ska bestå av köttig mat. Röd juvelciklid brukar acceptera alla sorters standardmat i akvariet, men mår bäst om den får frysfoder, rå fisk eller levande småfisk.

Odla: Röd juvelciklid är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Det kan dock vara svårt att bilda ett kompatibelt par eftersom de kan vara aggressiva mot varandra. Arten bildar par och är öppetlekande substratruvare. Honan kan producera upp till 300 ägg per lek. En sten rengörs noggrant i förväg innan äggen deponeras där. Röd juvelciklid förbereder också genom att gräva en grop som avkomman sedan kan flyttas till. Ynglen flyttas ofta omkring mellan flera olika gropar i akvariet. Honorna kan kännas igen på sin färg, de har en starkare orangeröd färg på sidorna av kroppen och på magen. Hanarna brukar ha mörkare färger än honorna, särskilt under lekperioden.