Rosentetra

Vanliga handelsnamn: Rosentetra
Vetenskapligt namn: Hyphessobrycon rosaceus
Synonymer: Hyphessobrycon bentosi, Hyphessobrycon callistus rosaceus
Familj: Characidae
Ursprung: Guyana och Surinam, möjligen även Brasilien.
Storlek: 4 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Rosentetra är en stimfisk så man ska alltid hålla minst fem individer tillsammans. Arten är fredlig och fungerar bra ihop med andra små fredliga fiskar i ett sällskapsakvarium. Ett 50 liters akvarium räcker. Den rekommenderade vattentemperaturen är 24-28 grader C och pH-värdet bör vara surt eller svagt basiskt, mellan 6.0 och 7.5. Vattnets hårdhet bör ej överstiga dH 20.

Akvarieinredning: Rosentetra trivs i de flesta uppsättningar och ställer inga särskilda krav, men den uppskattar givetvis ett akvarium som innehåller bra gömställen och skyddade platser. Det ideala akvariet för Rosentetra har mörk botten, levande växter och dämpat ljus. Använd gärna flytväxter för att göra ljuset mildare och skapa en skyddad känsla. Lämna ett område öppet för simning.

Föda: Rosentetra är en allätare och behöver därför både växtbaserad och köttbaserad mat i akvariet. Den accepterar alla sorters standardfoder, men uppskattar att få levande föda. Den kan även smaka lite på växter och äta alger. Välj helst ett färdigfoder av hög kvalitet för att vara säker på att Rosentetrorna får i sig alla vitaminer de behöver.

Odla: Rosentetra är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. När man väl lyckats få ett par att trivas och leka är de dock mycket produktiva. Mjukt vatten och en något förhöjd temperatur kan användas för att uppmuntra lek. Rosentetra är en romspridande art och äggen läggs bland växter, helst finbladiga plantor. Föräldrarna kan äta både ägg och yngel. Honorna är rundare än hanarna, särskilt under lekperioden. Hanarna brukar också kunna kännas igen på sina starka färger och utsträckta ryggfena.

Övrigt: Den rosa färger varierar beroende på vilken population Rosentetran kommer ifrån. Dålig vattenkvalitet, näringsbrist, stress mm kan också göra så att färgen mattas av.