Proteinskummare

Proteinskummaren är en av de tekniska landvinningar som bidragit till att saltvattensakvarium blivit mycket enklare att hålla. Proteinskumning kallas också ”foam fractionation” och är effektivt sätt att ta bort löst organiskt avfall från saltvatten. En av de stora fördelarna med proteinskummare är att de tar bort de organiska restprodukterna redan innan de börjar brytas ner och sänker vattenkvalitén. En proteinskummare motverkar därför nitrat och fosfatproblem i akvariet. De försämrar också förutsättningarna för olika sorters alger som lever på organiskt avfall. Till och med fenoler och andra gifter i ett akvarium kan effektivt tas bort med hjälp av en proteinskummare. Idag hittar vi proteinskummare i de allra flesta saltvattensakvarier. Den räknas som en form av mekaniskt filter och skapar en kontinuerligt pågående rengöringsprocess.

En proteinskummare tar hand om avfall innan det hunnit börja brytas ned eftersom den tar bort de större molekylerna från vattnet. Namnet proteinskummare kommer från en tid då man trodde att proteinskummaren enbart tog bort protein från vattnet, men idag vet vi att den är användbar för att rensa bort en lång rad oönskade stora molekyler. Vad som egentligen sker när du kör en proteinskummare är att den skapar en hög kolumn av bubblande vatten. Smuts, slam och organiska blandningar fastnar i dessa bubblor. Bubblorna flyter uppåt och när de når vattenytan spricker de och lämnar kvar smutsen i en uppsamlingskopp. Uppsamlingskoppen förhindrar smutsen från att åka ut i vattnet igen. Proteinskummare används mest i saltvatten, eftersom sötvatten skapar en helt annan bubbelstruktur som gör rengöringen mycket mindre effektiv.

Hur bra proteinskummaren fungerar beror till stor del på hur stora bubblor den producerar. Limeträ används i de flesta proteinskummare för att få fram de ”perfekta bubblorna”. En typ av proteinskummare använder sig av en tub eller en cylinder som är öppen i ena änden. Den bubbelskapande delen är monterad på basen. Vattnet dras upp in i cylindern från botten, bubblorna passerar genom den, och när bubblorna spricker lämnar de smutsen i uppsamlingskoppen. Det renade vattnet fortsätter ut i akvariet. ”Mazzei” munstycken använder sig inte av limestenar eller luftstenar för att producera bubblor. Det är istället ett så kallat venturi munstycken som skapar bubblorna. Det här är ett något mer effektivt system än det vanliga och tar kortare tid på sig per liter vatten.

På senare år har en nyare och lättare sorts proteinskummare väldigt populär: ETS. ETS står för Environmental Tower Skimmer och kallas även för Down-Draft Skimmer. ETS använder sig av en lång tub som är kopplad till en sump. Bioballs är utplacerade inuti den långa tuben. Detta minskar hastigheten på vattnet, och medan vattnet passerar slår det mot Bioballs om och om igen. När vattnet väl når basen är det skummigt och tjockt. Stora vattenvolymer kan renas i den här sortens proteinskummare.