Akvarieskötsel

Lämplig akvarieskötsel varierar givetvis stort från akvarium till akvarium. Riktlinjerna nedan kan därför behöva anpassas för att passa just ditt akvarium. Otillräcklig filtrering kan t ex tvinga fram mer frekventa vattenbyten, medan ett lågt antal fiskar i ett stort etablerat akvarium med god filtrering kan göra det okej att vänta längre mellan vattenbytena. På samma sätt kan sjöhästar kan kräva annan omvårdnad än guldfiskar, ett litet saltvattensakvarium med känsliga koraller kräva helt andra skötselråd än ett stort sötvattensakvarium med rovciklider osv. Råden nedan är grundläggande skötselråd anpassade för ett cyklat akvarium med fungerande filtrering. Akvariet innehåller fiskar och levande växter.

Varje dag

Kontrollera att dina fiskar mår bra och iaktta hur de beter sig. Om du inte vet hur dina fiskar agerar i vanliga fall är det svårt att notera symptom på sjukdom. Plocka bort eventuella döda fiskar så snart du upptäcker den. Sjuk fisk bör placeras i ett separat karantänakvarium, såvida inte hela akvariet behöver medicineras.

Plocka bort döda växtdelar som flyter omkring i vattnet.

Mata fiskarna.

Kontrollera vattentemperaturen. Även några få graders skillnad kan skada fiskarna. Lita inte på termostaten utan installera alltid en oberoende termometer i akvariet.

Kontrollera utrustningen, t ex att filtret och eventuella syrestenar är igång.

Skrapa bort alger från akvarieglaset om det behövs. Lämna gärna lite alger kvar åt algätande fiskar.

En gång i veckan

Byt 15-20% av vattnet. För de flesta akvarier är det ännu bättre att byta en mindre mängd vatten oftare än en gång i veckan, men det kan vara svårt att hinna med så 15-20% en gång i veckan är en bra tumregel. Att byta vatten sällan, och/eller att byta en stor mängd vatten vid varje vattenbyte, är sällan en bra idé eftersom det chockar fiskarna. Det finns vissa situationer då ett större vattenbyte kan vara motiverat, t ex när man vill stimulera lek i akvariet, men sådana vattenbyten faller inte in under rubriken rutinskötsel av akvariet.

Passa på att rengöra substratet med en hävert när du byter vatten. Substrat koloniseras av nyttiga bakterier och man bör därför inte sträva efter att hålla det superrent. Däremot kan det vara bra att rensa bort synlig smuts, överdriven algväxt mm i samband med vattenbytet. Du behöver inte köra ned hävertmunstycket djupare än några centimeter.

Titta till växterna. Ser de ut att må bra eller behöver något åtgärdas? Näringsbrist? Ljusbrist? Koldioxidbrist? Olämplig vattenkvalité? Trimma bort eventuella döda och döende delar som kan smutsa ned vattnet. Medan du ändå fixar med växterna kan du passa på att beskära dem om de håller på att växa sig för stora, men det är inte alltid man behöver göra det så ofta som en gång i veckan.

Om du är nybörjare och har svårt att tyda tecknen på förändrad vattenkvalité är det bra att skaffa ett testkit och testa vattnet en gång i veckan. På så sätt kan du upptäcka och åtgärda problem innan fiskarna dör. I takt med att man blir mer erfaren och akvariet stabiliserar sig kan man testa mer sällan, men man bör inte helst sluta testa sitt vatten. Om du noterar tecken på problem bör du omedelbart testa vattnet för att försöka ta reda på vad som kan vara fel.

En gång i månaden

Kontrollera filtermassan i mekaniska filter. Är den mycket smutsig, eller om större bitar skräp fastnat i den, bör den rengöras. Var inte övernitisk när du rengör filtermassa, den ska inte bli skinande ren. Det räcker att skölja den i ljummet vatten (gärna samma temperatur som i akvariet). Om man rengör alltför ivrigt dödar man de nyttiga bakterierna som bor i filtermassan. Man ska aldrig använda hett vatten eller rengöringsmedel.

Någon eller några gånger per år

Gör rent substratet mer noggrant än vid de regelbundna vattenbytena. En del akvarister rengör substratet noggrant några gånger per år, medan andra låter det gå flera år mellan gångerna. I ett välfungerande akvarium behöver man rengöra mer sällan. Det handlar också om hur mycket alger och smuts man kan stå ut med att se. Det som ser snyggt ut i akvaristens ögon är inte alltid det som är bäst för fisken.