Sterlett

Vanliga handelsnamn: Sterlett
Vetenskapligt namn: Acipenser ruthenus
Synonymer: Sterlethus ruthenus, Acipenser gmelini
Familj: Acipenseridae
Ursprung: Bosnien, Bulgarien, Georgien, Hercegovina, Kazakstan, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern och Österrike.
Storlek: 125 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 5

Hållning: Sterlett är en kallvattensfisk. Eftersom den vill ha kallt vatten och behöver mycket stor plats är den egentligen lämpligare som dammfisk än som akvariefisk. Unga exemplar kan hållas i akvarium om ditt akvarium rymmer åtminstone 3000 liter. Sterlett behöver klart och syrerikt vatten, så god filtrering och starka pumpar är nödvändigt. pH-värdet bör vara neutralt till basiskt, från 7.0 till 8.0. Vattentemperaturen bör ligga mellan 10 och 20 grader C. Vilda Sterletts överlever den kalla vintern genom att samlas i hålligheter på bottnen och stå still där under de kallaste månaderna för att spara på energi. Sterlett bör inte hållas med mindre fiskar eftersom de kan bli uppätna.

Akvarieinredning: Det är viktigt att akvariet har en stor, öppen yta för din Sterlett att simma omkring i. Använd finkornig sand som substrat.

Föda: Sterlett är en köttätare. I fångenskap mår den bäst om man ger den levande eller fryst foder.

Odla: Sterlett odlas inte i akvarium. I det vilda är det islossningen som triggar lek. När våren kommer simmar fiskarna upp från sina viloplatser och migrerar uppströms för att leka. De leker i mitten av flodfåran där strömmen är kraftig och bottnen stenig. En hona kan producera upp till 15000 ägg per lek. Äggen kläcks inom 5 dagar.

Övrigt: Det finns lagstiftning kring hur man får köpa och sälja Acipenser ruthenus. Arten är listad som ”Vulnerable (VU)” på IUCN Red List of Threatened Species. Den är inkluderad i CITES II sedan 1998. Skyddas enligt Appendix III i Bern Konventionen (skyddad fauna). Se även CMS Appendix II för populationen som lever i Danube. Det är viktigt att tänka på att restriktionerna gäller även odlade exemplar