Växtakvarium

Det finns både för och nackdelar med planterade akvarium, och vad som är bäst för dig beror på flera olika faktorer, t ex vilka fiskar du håller. Ibland framställs planterade akvarier som ytterst komplicerade att sköta, men sanningen är det finns många vattenväxter som klarar sig bra även hos en nybörjare och vattenväxter hjälper dessutom till att hålla vattenkvalitén uppe och förser fiskarna med bra gömställen och lekplatser.

En del fiskarter kräver växter för att må bra, medan andra kommer att skada plantorna och är bäst att hålla i oplanterade akvarier, eller tillsammans med konstgjorda växter eller synnerligen tåliga och snabbväxande växtarter. Med många fiskarter spelar det egentligen ingen större roll, eftersom man kan tillgodose deras behov av skydd på andra vis. Att ha plantor är då istället ett estetiskt val eller ett sätt att hålla vattenkvalitén uppe och skapa ett mer naturligt akvarium som härmar ett verkligt ekosystem.

Ett planterat akvarium kräver oftast mer ljus en ett akvarium med enbart fiskar i, eftersom växter är beroende av fotosyntes för att kunna producera energi. En del växter har utvecklats i vatten med begränsat ljus och de överlever även i ett dåligt ljussatt akvarium, medan andra har extremt höga krav och kräver den starkaste formen av akvariebelysning. Generellt sett kräver ett planterat akvarium med någorlunda krävande växtarter ungefär två gånger mer ljus än vad du får ifrån vanlig akvariebelysning av normal standard.

För att kunna förse växterna med tillräckligt med ljus använder sig många akvarister av Fluorescerende ljus istället för vanliga akvarielampor. Om du vill ha ett tätt planterat akvarium eller hålla väldigt krävande växtarter är kvicksilver och metallhalogen lampor en ännu bättre lösning. De här typerna av ljus är starkare och kommer att penetrera vattnet bättre. Om ditt akvarium är djupare än 60 cm krävs nästan alltid den här sortens belysning.

Dina växter kommer också att behöva näring och koldioxid för att kunna leva och frodas i akvariet. Att balanserat ljus, koldioxid och näring kan kännas komplicerat till en början, men det är ganska lätt att få kläm på bara man ger sig själv lite tid. Näring är sällan ett problem i ett vanligt hobbyakvarium eftersom näring finns i substratet och kontinuerligt produceras av fiskarna. En del akvarister föredrar att tillföra extra näring till akvariet, men det är ett riskfyllt val eftersom överskott av näring kan förorena vattnet eller skapa en enorm algtillväxt. Innan du tillför extra näring till ditt planterade akvarium bör du därför läsa mer om det för att kunna ge dina växter exakt rätt mängd. Koldioxid tillförs ofta till tungt planterade akvarier för att stödja plantornas tillväxt. Detta kan du göra med hjälp av en speciell koldioxidinjektor eller genom att använda dig av den så kallade jästmetoden. Även här gäller det att se till att ljus, näring och koldioxid balanserar varandra.