Afrikansk fjärilsciklid

Vanliga handelsnamn: Tomatciklid, Thomasciklid, Tomasciklid, Thomasin
Vetenskapligt namn: Anomalochromis thomasi
Synonymer: Hemichromis thomasi, Pelmatochromis thomasi
Familj: Cichlidae
Ursprung: Guinea, Liberia och Sierra Leone
Storlek: 8 cm
Temperament: Fredlig, men revirhävdande under leken
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Man bör inte hålla Afrikansk fjärilsciklid i ett akvarium som är mindre än 100 liter. Den rekommenderade vattentemperaturen är 24-27 grader C, pH-värdet bör ligga mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten mellan dH 5 och 12.

Akvarieinredning: Afrikansk fjärilsciklid kan gräva lite under själva lekperioden, men det brukar fungera bra att ha den i planterade akvarium. Ett tätt planterat akvarium rekommenderas. Använd även stenar, rötter mm för att skapa bra gömställen. Blomkrukor av lera brukar uppskattas. Fint grus eller grov sand är att föredra när det gäller substrat.

Föda: Afrikansk fjärilsciklid är en allätande fisk som i naturen framförallt lever av små ryggradslösa djur. Den accepterar alla sorters standarfoder i akvariet, men mår bäst om den får en viss mängd frysfoder eller levande foder i sin kost.

Odla: Afrikansk fjärilsciklid är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Hanen är inte lika skimrande som honan och kan därför se något blekare ut. Hanen är också större, har en smalare kropp och längre fenor. Afrikansk fjärilsciklid bildar par och är en substratruvare som leker öppet. Äggen brukar läggas på någon horisontal yta, t ex växtblad eller en flat sten. Honan kan producera upp till 500 ägg per lek. Både ägg och yngel vaktas av båda föräldrarna, och under lekperioden är den här fredliga arten revirhävdande.