Levandefödare

Levandefödare lägger inte ägg, de föder frisimmande yngel. Äggen blev befruktade inne i honans kropp och ynglen har utvecklats inuti henne tills blev är stora nog att födas. Levandefödare kallas också för ungfödare inom akvariehobbyn.

Levandefödande fiskarter hittas i flera olika fiskfamiljer. Många av de mest vanliga akvariearterna tillhör familjen Poecilidae. I denna stora familj ingår de populära arterna Platy, Guppy, Svärdbärare och Molly. Ungfödare från andra familjer än Poecilidae hålls också ibland som akvariefiskar, men det är mer sällsynt. Halvnäbbar och sötvattens rockor och den ”fyrögda” fisken känd som Anableps anableps, är alla exempel på levandefödare från andra familjer som kan hållas i akvarium av en mer erfaren akvarist.

I akvariehobbyn hittar vi såväl vildfångade levandefödare som odlade individer. De odlade fiskarna har ofta fått drag som skulle göra dem till ett lätt mål för rovdjur i det vilda, och de kan därför bara överleva i akvarium. Det kan t ex röra sig om färger som inte skulle fungera bra som kamouflage i naturen.

Många av de populära nybörjarfiskarna för amatörakvarister är levandefödare. Levandefödare är kända för att yngla i fångenskap även då de sköts om av mindre erfarna akvarister. Det finns självklart undantag till den regeln och några ungfödare är väldigt svåra att få att yngla av sig i akvarier. De kan till exempel behöva en speciell diet eller särskilda vattenförhållanden för att leka. Hos vissa levandefödare får honan ofta missfall och föder embryona för tidigt.

Hos levandefödande arter måste hanen fertilisera äggen medan de fortfarande är inne i honan, och alla hanar har därför utvecklat något slags fortplantningsorgan som kan föras in i honan. Det finns två olika sorters fortplantningsorgan, beroende på art. Om du t ex har en ungfödande tandkarpar så kallas fortplantningsorganet för gonopodium. Om du istället har levandefödare från familjerna Goodeidae och Hemirhamphidae så har deras fortplantningsorgan namnet andropodium. En av de stora skillnaderna mellan de två varianterna är att ett andropodium fälls ihop när hanen för in det i honan, medan en gonopodium fälls ut framåt.

Levandefödare tillhör många olika familjer och de lever i många olika miljöer på olika ställen i världen. Deras behov och beteenden varierar därför mycket från art till art. Det finns några generella regler som stämmer in på de flesta levandefödare. Du bör dock alltid ta reda på mer om vad som gäller för just din art. Generellt sett, så är ungfödare stimfiskar och trivs bäst i ett akvarium med åtminstone fyra exemplar, helst fler. Hanarna kan vara aggressiva mot fiskar av samma art, därför är det bäst att ha en hanne tillsammans med minst tre honor. När det är flera honor kommer mängden av trakasserier från hannen att jämnas ut över honorna och varje hona blir mindre stressad. Majoriteten av alla levandefödare föredrar basiskt vatten där pH-värdet ligger mellan 7.0 och 7.8. Vattnet skall vara hårt eller mellanhårt.