Att Mata Fisk

I denna guide:

Välj ett foder som passar dina fiskar

tetramin fiskmatOlika fiskar är anpassade för olika sorters kost och mår dåligt om de får fel kost. Många fiskar överlever även på en opassande kost, men de mår inte bra. Att dina fiskar lever och äter innebär inte automatiskt att den mat de får är optimal för dem. Ett foderbyte kan t ex leda till vackrare färger, lek i akvariet och större resistens mot sjukdomar.

  • Carnivora/piscivora (köttätare/fiskätare) arter behöver mycket protein.
  • Omnivora (allätare) behöver en bra blandning av såväl foderdjur som växter/alger i sin kost.
  • Herbivora/algivora (växtätare/algätare) behöver fiberrik mat.

Om du håller rovfiskar är det ofta bra att ge dem levande foder, eftersom det låter dem fortsätta med sina naturliga beteenden i akvariet. Många akvarister håller rovfiskar bland annat för att de tycker om att se dem jaga och fånga byten. Man bör dock vara försiktig om man köper småfisk från en djuraffär, vissa mindre nogräknade butiker säljer sjuka fiskar som matfisk vilket sprider smitta.

I naturen kommer även den striktaste köttätare få i sig mindre mängder alger eller växtmaterial. På samma sätt brukar växtätande fiskar ibland snappa åt sig en liten fluga på ytan eller råka mumsa i sig en snigel när de betar. Om du håller dina köttätare i ett akvarium helt utan alger och växter kan de därför utveckla bristsjukdomar, och en växtätare kan få problem i ett akvarium där det aldrig landar några små flugor. Det är därför alltid en bra idé att ge fiskar en varierad kost för att kompensera för den artificiella miljö man placerat dem i.

Variera maten

Fiskar mår bra av att få olika sorters fiskmat. Det verkar som att en mer varierad kost ökar deras välbefinnande och höjer resistensen mot sjukdomar. Man kan t ex använda ett bra flingfoder som bas och ge sina fiskar små överraskningar i form av Artemia eller grönsaker emellanåt.

ärtor

Många fiskar gillar ärtor och andra grönsaker.

Mata vid rätt tidpunkt

Är dina fiskarter nattaktiva eller dagaktiva? En del nattaktiva fiskar tycker inte om att äta när det är ljust. Andra vågar inte komma fram och äta när det är mörkt.

Var i akvariet vill dina fiskar äta?

När man studerar fiskar i naturen är det slående hur många olika metoder de utvecklat för att tillskansa sig näring. Vissa arter lever genom att hoppa upp ur vattnet och fånga insekter i luften, medan andra metodiskt söker igenom bottensediment i jakt på föda. Vissa arter är jägare som spenderar sin tid med att lurpassa på bytesdjur, medan andra utvecklar symbiosförhållanden med anemoner och lever av matrester och döda tentakler. Denna myriad av olika tekniker kommer att påverka hur dina fiskar söker föda även i fångenskap. Många fiskar vänjer sig snabbt vid att få maten serverad i akvariet, och en Anemonfisk har t ex inga problem med att leva utan anemon och istället snappa mat vid ytan. För andra arter är det svårare att anpassa sig till nya förhållanden och det är bra att gå dem till mötes genom att anpassa din matningsteknik. Om du håller bottenlevande malar i dit sällskapsakvarium är det t ex en bra idé att inte bara ge flingfoder utan även släppa ned sjunkande tabletter i akvariet som malarna kan stöta på när de letar efter mat på botten.

Var i akvariet vågar dina fiskar äta?

Vissa fiskar är snabba och simmar upp till ytan redan när du närmar dig akvariet, medan andra är långsammare. Vissa fiskar är aggressiva, medan andra är timidare. Dessa två faktorer gör att det är bra att ha ett huvudmatställe och ett bimatställe. De fiskar som inte hinner/vågar äta vid huvudmatstället kan då hitta mat vid bimatstället istället.

Ge inte dina fiskar för mycket mat

Vissa fiskarter matvägrar lätt i fångenskap, men för de vanliga nybörjararterna gäller normalt sett det omvända: de slutar i princip aldrig äta. De är anpassade för ett liv där de ständigt är på jakt efter ny föda och när de väl hittar något bra att äta vill de sätta i sig så mycket som möjligt, de vet ju aldrig när de hittar något nästa gång. Detta innebär att de alltid kommer att tigga mat i akvariet och verka hungriga. Det är det ansvar som akvarist att inte ge dem mer än vad de egentligen behöver. Om det finns mat kvar i akvariet några minuter efter matning ger du troligen dina fiskar för mycket mat. För mycket mat kan orsaka en lång rad problem i akvariet.

  • Dina fiskar kan bli överviktiga vilket skadar deras hälsa.
  • Fiskar som äter mycket producerar mycket avföring och andra slaggprodukter, vilket gör det svårare att hålla vattenkvalitén uppe i akvariet.
  • Överbliven mat som bryts ned i akvariet påverkar också vattenkvalitén negativt.
  • Överblivna matbitar gör att ditt mekaniska filter snabbar täpps igen och du tvingas rengöra det oftare.