Blennider

Blennider är oftast förhållandevis små fiskar med långsmala kroppar och avrundade huvuden. Vissa arter ser nästan ut som ålar och ögon och mun är ofta stora. Hos vissa blennider är huvudet utrustat med så kallade ”cirri” som fungerar ungefär som morrhåren på en katt. Ryggfenan är lång och odelad, stjärtfenan är rundad och bukfenan brukar vara kort och smal och sitter innan bröstfenan. Hanarna är ofta större och färgstarkare än honorna. Hos vissa arter skiftar hanarna färg under parningsperioden.

Blennider är populära bland saltvattensakvarister eftersom det finns många vackra och färggranna blennider att välja mellan. Blennider är också aktiva och underhållande att titta på. De flesta vilda Blennider lever nära havsbottnen och/eller kring rev. De kan gömma sig i sanden eller kila in i små hålor i rev. Det är viktigt att du förser din fisk med lämpliga gömställen i akvariet. Vissa blennider är mycket revirhävdande, så det är alltid en bra idé att undersöka hur det står till med den specifika art du är intresserad av innan du skaffar den.

Många blennider är omnivora och äter alger och smådjur, de måste därför få tillgång till en blandad kost i akvariet. Blennider brukar beta alger från rev, vilket gör dem till ett mycket bra fiskval om du har problem med alger i ditt akvarium. Om ditt akvarium tvärtom är fritt från alger är måste du kompensera genom att låta alger eller lämpliga vegetabilier ingå i maten. Du kan t ex surra fast lite sallad på en sten och låta blenniden ”beta”.

Ett exempel på en mycket populär blenny är Ecsenius bicolor. Den kallas ibland för Tvåfärgad Blenny, men den tvåfärgade varianten är bara en av sammanlagt tre kända färgvariationer.

Den främre delen av fisken är djupt blå medan den bakre delen är starkt orange.

Hela fisken är mörkbrun.

Fisken är dekorerad med ett komplext mönster och en svart och en vit linje löper horisontalt över kroppen.

All formerna uppvisar en krökt rosaaktig markering bakom ögat. Ecsenius bicolor lever kring korallrev i västra och östra Indiska oceanen. Spridningsområdet fortsätter även en bit in i västra delen av Stilla havet. Kring Australien kan du finna Ecsenius bicolor från Western Australia till de norra delarna av New South Wales.

Den trivs i ett akvarium där temperaturen ligger mellan 24 och 29°C och räknas som en förhållandevis tålig fisk. Akvariet måste vara tillräckligt stort då Ecsenius bicolor kan nå en längd av 11 cm. Den har ett lugnt temperament och fungerar bra med andra fridsamma fiskar av ungefär samma storlek. Det kan dock bli problem om du försöker hålla flera Ecsenius bicolor tillsammans, särskilt om akvariet inte är särskilt stort och väldekorerat.

I det vilda lever Ecsenius bicolor i sprickor och skrevor i korallrev, så den måste få tillgång till lämpliga gömställen i akvariet, annars kommer fisken känna sig utsatt och stressad. Det är viktigt att tänka på att Ecsenius bicolor inte drar sig för att gnaga lite på både koraller och musslor. Eftersom Ecsenius bicolor tycker om att gräva bör man inte använda ett substrat med vassa kanter som den riskerar att göra sig illa på. Fiskenkan hoppa förvånansvärt högt och akvariet måste därför ha ett säkert lock om du vill hålla den här blenniden. Ecsenius bicolor äter alger and växtpartiklar i det vilda, och den brukar uppskatta många olika former av vegetarisk föda i akvariet.