Mjukkoraller

Om man ska vara strikt vetenskaplig är det enbart korallarter från underklassen Alcynoaria som är sanna mjukkoraller. Alla korallarter hör hemma i klassen Anthozoa, vilken innehåller två underklasser.

Alcyonaria (kallas även Octocorallia eftersom alla arter uppvisar 8-symmetri)

Zoantharia (kallas även Hexacorallia eftersom alla arter uppvisar 6-symmetri)

I underklassen Alcyonaria hittar vi ordern Alcyonacea som innehåller de äkta mjukkorallerna. Dessa koraller producerar inte några hårda, kalciumkarbonatbaserade strukturer.

Inom akvariehobbyn är det dock vanligt att man kallar alla former av mjuka koraller för mjukkoraller. De mjuka koraller som har skelett och hårt skin brukar dock ofta istället kallas läderkoraller.

Mjuka koraller är enklare att hålla i akvarium än stenkoraller. Det är vanligt att mjuka koraller innehåller zooxantheller och därför måste ges starkt ljus för att överleva. Det finns dock några arter som istället tar upp näring ur vattnet. Dessa arter måste man mata i akvariet, men de klarar sig å andra sidan med mindre intensivt ljus eftersom de växer på undersidan av reven i det vilda.

Om du vill försöka hålla mjuka koraller bör du vänta tills du har ett väletablerat akvarium med mycket god och stabil vattenkvalitet. Eftersom korallerna sitter fast är de beroende av att strömmar för med sig näringsämnen till dem och rensar bort slaggprodukter. Du bör därför se till att det är god cirkulation i akvariet. När du håller mjuka koraller är det viktigt att försöka motverka tillväxten av trådalger, eftersom de kan vara skadliga för korallerna. Nitratnivån måste också hållas mycket låg.

Om du inte hållit mjukkoraller tidigare kan du t ex börja med Sinularia som räknas som en av de enklare mjukkorallerna. Den lever troligen på en kombination av filtrering och fotosyntes och behöver därför inte superintensivt ljus för att klara sig. Den mår dock inte bra om den står alltför ljus, det behöver vara åtminstone medelstarkt ljus i akvariet. Metallhalogen belysning rekommenderas. Belysningen påverkar Sinularians färg i akvariet, och bra belysning leder till en vacker gröngul färg. Vattenflödet kan vara lågt till medium. Den här mjukkorallen tycker om akvarium där det bildas vågor som den kan svaja fram och tillbaka i. Vattentemperaturen kan vara från 24 till 29 grader C.

Sinularia bildar en grov stam och förgrenar sig sedan precis som ett träd. På varje gren kan du se en mängd små polyper. När du köper Sinularia kommer du troligen att få ett litet skott som skurits bort från en stor Sinularia och snurrats fast på en sten med hjälp av gummisnoddar.

Sinularia räknas som en medelaggressiv korallart. Det verkar inte som de aktivt sticker sina grannar, men koraller som växer intill en Sinularia kan börja dra sig tillbaka. Eftersom Sinularian kan växa sig stor kan den också orsaka problem för mer ljuskrävande koraller genom att skugga dem. Det här kan man enkelt lösa genom beskärning. Beskärning är också en bra idé om delar av Sinularian börjar lösas upp. Ingen vet ännu exakt vad som orsakar det här problemet, men det brukar fungera bra att helt enkelt skära bort de dåliga delarna.