Tetror

Tetror är stimlevande äggläggande fiskar som återfinns i många nybörjarakvarier eftersom det finns många tetror som är små, färgglada, fredliga och lättskötta. Det finns dock en lång rad mer ovanliga och svårskötta tetror också och dessa hittas främst hos mer avancerade akvarister. Att en fisk är en tetra innebär alltså inte automatiskt att den är ett bra köp för en nybörjarakvarist. Innan du skaffar tetror bör du alltid läsa på mer om just den arten, för tetror lever i olika sorters vatten och kräver olika sorters akvariemiljöer för att må bra.

De flesta tetror lever den i stim i det vilda, och sådana tetror bör absolut inte hållas ensamma eller i små grupper. Idealet är att skaffa åtminstone 10 tetror av stimlevande arter. Det handlar givetvis i första hand om fiskarnas välbefinnande, men har även positiva estetiska effekter. Att ha ett stort, färgrant och livligt stim i akvariet är naturligtvis mycket vackrare än att ha några få ensamma tetror som skyggt gömmer sig i ett hörn och blir så stressade att de tappar sina färger.

Den mest välkända tetra är givetvis Neon tetran, Paracheirodon innesi. Den här tetran är extremt vanlig bland nybörjare, men det ska poängteras att det faktiskt finns tetror som är ännu enklare att sköta än den här arten, såsom Sorgmanteltetran (Gymnocorymbus ternetzi). Neon tetran hör hemma i såväl lugnt, mörkt vatten som i hastigt strömmande ”whitewater” i Brasilien, Colombia och Peru. Den tycker om välplanterade akvarium och ser helst att det finns flytväxter som dimmar ljuset en smula. Man ska dock plantera akvariet allt för tätt, det är bra om det finns någon öppet område för stimmet att simma omkring i också. För att dämpa ljuset ytterligare kan ett mörkt bottensubstrat användas. Ett mörkt substrat kommer också att göra att färgerna hos din Neontetra lyfts fram bättre. Det här är givetvis inte bara sant för Neontetror, de allra flesta tetror med starka färger ser bättre ut mot ett mörkt bottensubstrat.

Om du har haft akvarium ett tag och vill prova en ovanligare tetra kan du t ex skaffa några Kongotetror från Afrika. Deras vetenskapliga namn är Micralestes interruptus och de kan bara hittas i Zairefloden. Kongotetror är inte alls lika tåliga som Neon tetror och Sorgmantel tetror och det är mycket viktigt att man aldrig låter vattenkvalitén sjunka. Bra vattencirkulation rekommenderas. Kongo tetran mår bäst om du lyckas härma vattenkvalitén i Zairefloden, det vill säga mjukt vatten och en temperatur som ligger mellan 23 och 26° C. Kongotetror kan vara lite rädda och nervösa, så det är viktigt att akvariet har gott om gömställen för att lugna ned dem. De bör inte heller hållas tillsammans med aggressiva fiskar eller fiskar som gillar att mobbas för det kommer att göra Kongotetrorna ännu skyggare.