Clownfisk

Filmen “Hitta Nemo” (Finding Nemo) ökade clownfiskens popularitet enormt mycket, men tyvärr innebar det att många clownfiskar hamnade i händer på oerfarna akvarister som inte kunde tillgodose deras behov. Ett saltvattensakvarium skiljer sig mycket från ett sötvattensakvarium, och bara den som är villig att sätta sig in i hur man framgångsrikt tar hand om ett saltvattensakvarium bör överväga att hålla clownfisk. Det är också viktigt att tänka på att saltvattenakvarium tenderar att kräva betydligt dyrare utrustning än sötvattensakvarium.

clownfiskClownfiskarna är oerhört vackra och det är inte svårt att förstå att de blivit populära bland saltvattensakvarister. Det finns över 30 olika arter, alla hemmahörande i varma delar av havet. Du kan finna clownfisk i många delar av världen, inklusive Röda Havet, Stilla Havet och Indiska Oceanen. Färgskalan hos Clownfiskar varierar från gul och orange till mörkt röd. Ofta kontrasteras färger vackert, som t ex på Amphiprion ocellaris där en stark orange färg kombineras med breda vita band över fiskens kropp.

Clownfisk och anemoner

I havet hittas clownfisken vanligen tillsammans med en anemon. Clownfiskarna kan på något sätt leva tillsammans med anemoner utan att bli skadade. Exakt hur det går till vet vi ännu inte, men det har troligen att göra med det slem fisken utsöndrar över kroppen. Eventuellt spelar även clownfiskens säregna rörelsemönster in. Clownfisken hjälper anemonen genom att hålla den ren från skräp och matrester. Clownfisken tar också bort döda tentakler som annars skulle kunna skapa problem för anemonen.

Eftersom clownfisken är så färggrann, är det extremt lätt att hitta för rovdjur och det är svårt för den att överleva utan en anemon. Så länge den stannar bland anemonens tentakler håller sig rovdjuren helst borta, eftersom de kan skadas av anemonen. Rovdjur som inte inser faran blir ett lätt byte för anemonen, som alltså tjänar på att ha en liten färggrann fisk i närheten som kan locka till sig oförsiktiga rovfiskar.

clownfisk

Clownfiskar i anemon

I ett akvarium utan rovdjur fungerar det att hålla clownfisk utan anemon. Om du vill ge din clownfisk en anemon är det viktigt att läsa på om hur man sköter anemoner, för de har mycket speciella krav. Det är också en bra idé att ta reda på vilken anemonart din clownfiskart lever med i det vilda, eftersom clownfiskar behöver tid på sig för att anpassa sig till okända arter och kan bli skadade under acklimatiseringsprocessen.

Eftersom anemonen är så viktig för clownfisken försvarar den sin anemon våldsamt och är mycket revirlysten. Det samma gäller i akvariet och clownfisken kan bli aggressiv mot andra fiskar. Om man ger clownfisken en anemon kommer den dock vanligen nöja sig med att försvara bara den lilla biten av akvariet och låta resten vara ifred.

Clownfiskar lever i grupp

Clownfiskar lever oftast i små grupper i naturen. I toppen av grupphierarkin hittar vi den största fisken, som alltid är en hona. Det är framförallt hon som är ansvarig för att försvara anemonen. Under henne finns den näst största fisken, som alltid är en hane. Resten av gruppen består av icke-reproducerande hanar. Tillsammans håller de en anemon som de också använder som äggläggningsplats. Om honan dör eller på annat sätt försvinner från grupper kommer den största hanen förvandlas till en hona. En av de icke-reproducerande hanarna kommer att utvecklas till en reproducerande hane och börja leka med den nya honan.

Förökning

I naturen lägger clownfiskar alltid sina ägg nära anemonen för att de ska var skyddade. I ett akvarium utan rovdjur kan man dock få dem att leka även utan anemon. Båda föräldrarna hjälper till att vakta äggen i 3-5 dagar. När äggen väl kläckts brukar enbart hanen sköta om avkomman. Eftersom Clownfisk är förhållandevis lättodlad i akvarium kan du idag få tag på odlade fiskar som inte fångats in från det vilda.

clownfiskar