Regnbågsfiskar

Regnbågsfiskarna hör hemma i Australien och tillhör familjen Melanotaeniidae. I Nya Guinea hittar vi de närbesläktade Blue-eye fiskarna som brukar räknas till en egen familj, Pseudomugilidae. Det finns dock de som anser att Blue-eye fiskarna borde räknas till Melanotaeniidae de också eftersom de är så lika Regnbågsfiskarna.

Regnbågsfiskar blev vanliga i akvariehobbyn ganska nyligen, vilket egentligen är märkligt med tanke på hur enkla de är att hålla i fångenskap. De är också mycket vackra och eftersom de är fredliga kan man ha dem i sällskapsakvarium. Du kan välja mellan många olika storlekar, så det är inte svårt att hitta arter som passar just ditt akvarium. Att regnbågsfiskar inte förstör akvarieväxter genom att äta upp dem eller gräva upp deras rötter är en extra bonus. Regnbågsfiskar leker gärna i akvarium, så du behöver inte skaffa vildfångade om du inte vill.

En av anledningarna till att Regnbågsfiskar fortfarande är förhållandevis ovanliga i akvariehandeln kan vara att små fiskar inte alls är lika vackra som de fullvuxna fiskarna. Många akvariebutiker säljer små regnbågsfiskar, men akvarister vill inte köpa dem eftersom de ser så tråkiga ut. Om du köper små Regnbågsfiskar och tar väl hand om dem kommer de dock snart växa sig större och utveckla vackra färger. Det händer ofta att även vuxna Regnbågsfiskar har mediokra färger i akvariebutiken. Då beror det oftast på att de hålls i små akvarier med alldeles för mycket fisk i, där det dessutom saknas bra gömställen vilket stressar Regnbågsfiskarna ytterligare.

De olika regnbågsfiskarna liknar varandra mycket när det kommer till lämplig föda, önskvärd vattenkemi, temperaturkrav, lekbeteenden mm. Det finns dock mindre skillnader, så det är alltid bra att skaffa mer information om just den eller de arter du är intresserad av att hålla. Generellt sett kan man säga att akvariets storlek horisontellt är mycket viktigare än hur djupt akvariet är, eftersom Regnbågsfiskar håller sig i den övre delen av akvariet och mycket sällan simmar djupare än så. Det är svårt att rekommendera en akvariestorlek eftersom vissa Regnbågsfiskar stannar kring 3 cm som vuxna medan andra blir över 20 cm långa.

De allra flesta arter av Regnbågsfisk lever i stim i det vilda och du bör därför hålla minst 6 individer tillsammans, helst minst 10-15 stycken. Regnbågsfiskar är också mycket vackrare när de kommer simmande i ett stort, färggrant stim än när en ensam Regnbågsfisk nervöst försöker gömma sig någonstans. Om du håller flera hanar tillsammans kommer de utveckla starkare färger för att bättre eftersom de konkurrerar om honorna. De allra minsta Rengbågsfiskarna, de som bara blir några centimeter långa, kan ha svårt att hävda sig i ett sällskapsakvarium med större fiskar och bör därför hållas för sig själva eller med andra små, fredliga fiskar.

De vatten där du finner vilda Regnbågsfiskar är fyllda av växter, så ett välplanterat akvarium rekommenderas. En öppen yta att simma runt i bör dock också finnas. Om du vill göra så att färgerna på dina fiskar syns bättre kan du kombinera mörkt substrat med stark belysning. Om man inte har något lock på akvariet kan Regnbågsfiskarna hoppa ur det.

I naturen utsätts Regnbågsfiskar för rejäla temperaturskillnader och man har hittat Regnbågsfisk i såväl 5°C vatten som 36°C. Att låta temperaturen variera så mycket i akvariet är dock inte rekommenderat. Försök hålla temperaturen mellan 20 och 24°C. Om du vill stimulera lek kan du höja den till 28°C. När det gäller pH-värdet bör det hållas mellan 6.5 och 7.8. Regnbågsfiskar brukar överleva ned till pH 6 och upp till pH 9 men det är inte nyttigt för dem.