Smörbultar

Det finns många olika arter av smörbult och det är därför viktigt att du tar reda på vilka förhållanden just din art föredrar om du vill kunna ta hand om den på ett bra sätt. Smörbultarna tillhör familjen Gobiidae, en mycket stor familj som innehåller över 2000 olika arter. De allra flesta hör hemma i saltvatten, men det finns även arter som är anpassade för sötvatten och alltså inte ska hållas i saltvattensakvarium, t ex den Australiensiska ökengobyn (Chlamydogobius eremius), den Europeiska sötvattensgobyn (Padogobius bonelli) och de Asiatiska flodgobyerna (Rhinogobius spp.) Du kan även finna vissa arter av smörbult i bräckt vatten där floder tömmer sig i havet.

Smörbultar är populära bland akvarister eftersom det finns många arter att välja mellan som aldrig växer sig större än 10 cm. Även om ditt saltvattensakvarium inte är större än 100 liter finns det många vackra smörbultar som kan trivas i det. Det finns dock smörbultar som växer sig riktigt stora, t ex vissa medlemmar av släktena Gobioides och Periophthalmodon som kan bli över 30 cm långa. De allra flesta smörbultsarter lever i grunda, marina områden t ex korallrev eller sjögräsängar. De trivs därför bra i revakvarium.

Ett gemensamt drag hos alla smörbultar är att bukfenan utvecklats till ett diskformat sugorgan. När man håller smörbultar i saltvattensakvariet brukar de ibland sätta sig fast på glaset eller på akvariedekorationer. Sugorganet påminner mycket om sugorganen på andra fiskar, t ex stenbit, men detta innebär inte att fiskarna är nära släkt. Det är istället ett exempel på konvergent evolution.

En av de populäraste smörbultarna är Eldgobyn (Nemateleotris magnifica). Den här arten är populär bland annat för att den är mycket vacker och inte kräver mer än ett 100 liters akvarium för att må bra. Bör hållas i par eller grupp. Eldgobyn fungerar bra ihop med andra fredliga fiskar av ungefär samma storlek och förstör inte koraller. Den är också förhållandevis lätt att ta hand om. Kan hoppa ur akvariet, så ett lock rekommenderas starkt. I havet lever Eld gobyn på plankton, men den accepterar många andra sorters mat i akvariet, t ex frysta mygglarver eller levande artemia. En Eld goby blir sällan större än 5 cm och tillbringar större delen av sin tid i mitten nivån av akvariet. Den kommer att känna sig mycket säkrare i ditt akvarium om du ger den någon form av säker reträttplats, t ex en liten grotta.

Det kan vara mycket svårt att könsbestämma smörbultar utanför parningssäsongen. Hos många arter ändrar hanen färg när det är dags för lek och blir då lätt att identifiera, men det finns arter där så inte sker. Smörbultar brukar använda små grottor som lekplats och hanen stannar för att vakta äggen. Saltvattensakvarister har idag lyckats få flera arter att fortplanta sig i fångenskap, t ex Gobiosoma oceanops. Gobiosoma oceanops kan vara mycket aggressiv mot andra medlemmar av sin egen art, men är i övrigt en fredlig fisk som hjälper till att hålla andra fiskar fria från ytter parasiter. Den är lätt att skilja från andra smörbultar eftersom den har en bred, ljusblå rand som löper över ryggen. Den är smörbulten hör hemma i västra Atlanten och Mexikanska gulfen och vill ha en vattentemperatur mellan 24° och 28°C.