Kirurgfiskar

Kirurgfiskarna har fått sitt namn efter de två mycket skarpa piggar som sitter på sidorna av stjärtfenan. Större delen av tiden är dessa piggar nedfällda, men de kan höjas och förvandlas till vassa vapen. Det är inte bara andra fiskar som fått känna på kirurgfiskarnas piggar, även oförsiktiga fiskare och akvarister kan riskera att skadas om de inte är aktsamma när de hanterar kirurgfiskar. Många kirurgfiskar har oerhört starka och vackra färger det är inte svårt att förstå varför det blivit så populära bland akvarister. En del arter skiftar färg när de övergår från ungfisk till vuxen fisk.

Kirurgfiskarna är oerhört viktiga för korallreven där de lever, eftersom de använder sina skarpa tänder till att beta alger från korallerna. Alger växer lätt och snabbt på koraller och kan döda korallerna om de inte betas av kontinuerligt. Att hålla kirurgfiskar i akvariet är ett bra sätt att hålla algtillväxten under kontroll. De är extra populära för sin förmåga att äta trådalger. Kirurgfiskar mår bäst i akvarium med mycket levande sten och alger. Om du har fina kalkalger i ditt akvarium som du inte vill få förstörda bör du inte hålla kirurgfiskar.

Det ska dock nämnas att det finns några få kirurgfiskarter som framförallt livnär sig på zooplankton och detritus.

Kirurgfiskarna tillhör familjen Acanthuridae. Alla medlemmar av denna familj lever i tropiska vatten och föredrar att hålla sig nära korallrev. Fem av arterna hör hemma i Atlanten, de övriga i Stilla Havet och Indiska Oceanen. Kirurgfiskar tar inte hand om sin avkomma.

Kirurgfiskar har djupa, smala kroppar med högt sittande ögon och en liten mun. Munnen innehåller bara en tandrad och de enskilda tänderna sitter mycket nära varandra. Fjällen som skyddar kirurgfiskens kropp är mycket små. Som nämnts ovan lever de flesta kirurgfiskar av alger, och de har därför en lång tarm för att kunna smälta den vegetabiliska födan.

Om ditt akvarium rymmer 200 liter eller mer kan du hålla någon av de små kirurgfiskarna, t ex Gul Kirurgfisk (Zebrasoma flavescens). Det här är en mycket fredlig fisk som kan hållas med andra fridsamma fiskar. Precis som alla andra kirurgfiskar har de två rakbladsvassa, utfällbara piggar, men det är mycket ovanligt att de angriper andra fiskar med den. Gul Kirurgfisk anses vara en av de mer lättskötta saltvattensfiskarna. Det är dock viktigt att hålla vattenkvalitén uppe, för även om den överlever i ogynnsamma förhållanden kommer det att gradvis försvaga den och det är vanligt att Gul Kirurgfisk får vita pricksjukan om den hålls i suboptimala förhållanden under längre tid.

Om du vill hålla någon av de stora kirurgfiskarna behöver du ett betydligt större akvarium. Minst 1000 liter rekommenderas eftersom dessa fiskar kan bli upp till 30 cm långa. Till skillnad från många små kirurgfiskar är de stora kirurgfiskarna oftast mycket revirlystna och drar sig inte för att försvara sitt territorium med våld. Att hålla mer än en individ från en viss art är därför sällan en bra idé. En stor kirurgfisk kan dock hållas med fiskar från andra arter, särskilt om du bryter upp alla gamla territorier innan du introducerar ny fisk. Räknas som revsäkra, men kan förstöra kalkalger. Anses vara svårskötta fiskar.