Alger

 

Groda bland alger

Alger är en del av en naturlig hälsosam biotop.

Att hålla ett akvarium helt algfritt är svårt eftersom ett akvarium är en perfekt plats för alger att växa. Där finns vatten, ljus och fiskarna producerar gott om näringsämnen. Ett helt algfritt akvarium är många gånger inte ens önskvärt. Alger är en naturlig del av ekosystemet och många fiskar tycker om att äta dem. Till och med rovfiskar kan må bra av att få i sig små mängder alger, precis som de får i naturen. Att maniskt tvätta rent sitt akvarium och/eller tillsätta diverse kemiska preparat för att försöka döda algerna är ofta farligare för akvariets invånare än vad algerna är. När det gäller saltvattensakvarier kan man behöva kontrollera algerna noggrannare, eftersom koraller och anemoner kan dö om de blir för överväxta. Vi kommer dock inte gå in närmare på det i den här artikeln.

Håll framsidan av akvariet rent genom att använda en magnetiskt algskrapa eller ett vanligt rakblad men låt en begränsad mängd alger väda på andra ytor.  Personligen föredrar jag att använda ett Feather shavette blad för att ta bort alger från glasrutan. Dessa blad är något dyrare men är längre än vanliga rakblad vilket gör att jag kan rensa framrutan snabbare.  Bladet har även rundade hörn vilket eliminerar risken för att jag skall repa glaset medan jag rengör det.  En extra fördel med de runda härnen är att det är enklare att ta bort alger nära siliconfogarna.

Ibland kan algtillväxten i akvariet gå över styr och då är det bra att känna till vad man kan göra för att återta kontrollen.

Alger behöver ljus och näringsämnen. Man ska därför inte ha akvariet upplyst mer än 10-12 timmar per dag. Placera helst inte akvariet på en plats där det utsätt för naturligt ljus från fönster.

Mängden näringsämnen kan du reducera på flera olika sätt. Regelbundna vattenbyten är ett snabbt sätt att sänka tillgången på näringsämnen i akvariet och kommer troligen uppskattas även av fiskarna. Substratet kan behöva rengöras samtidigt eftersom det kan fungera som en reservoar för näringsämnen. Att plantera massor av växter är en annan bra metod, eftersom växterna konkurrerar med algerna om samma sorts näringsämnen. Ett välplanterat akvarium brukar räknas som den bästa försäkringen mot överdriven algtillväxt. Med välplanterat menas då inte några få prydnadsväxter, utan rejäla plantor som trivs och växer till sig i akvariet och därigenom binder mycket näringsämnen. Det brukar oftast fungera bäst om man planterar flera olika växtarter. Skaffa ett testkit om du inte redan har det, och var särskilt uppmärksam på halterna av ammoniak/ammonium, nitrat, fosfat och kisel (silikater).

naturlig bäck biotope

Alger är en naturlig och viktig del av alla biotoper.

Fundera på om det är möjligt att introducera en algätande fisk eller något annat algätande djur till ditt akvarium. Det är givetvis viktigt att nykomlingarna passar in och att ditt akvarium inte är för litet. Om du håller ett tropiskt sötvattensakvarium kan du t ex titta närmare på någon av malarna i släktena Ancistrus eller Otocinclus. Siamesisk Algätare (Crossocheilus siamensis) är en annan art känd för att äta mycket alger, inklusive rödalger. Om du håller ett bräckt akvarium kan du med fördel hålla någon av Molly arterna (från släktet Poecilia).

För akvarier som kräver extremt låg mängd alger det vara värt att titta närmare på DI vatten (avjoniserat vatten) och RO (reversed osmosis/omvänd osmos).

Inom akvariehobbyn brukar man grovt dela in algerna i fyra grupper baserat på hur de ser ut.

  • Brunalager
  • Grönalger
  • Rödalger/Buskalger
  • Blågröna alge
  • Brunalger

Brunalger är oftast den första sortens alger som börjar växa i ett akvarium. De kallas även Diatomer. Ibland försvinner brunalgerna av sig själva efter några månader när akvariet hunnit bli mer stabilt. Ett problem med brunalgen är att den klarar sig bra även om man begränsar belysningen extremt mycket. Det blir snarare så att den tar över eftersom den då inte har några andra, mer ljuskrävande alger och växter att konkurrera med. Man måste istället försöka svälta ut den genom att minska mängden näringsämnen, eller skaffa tillräckligt många fiskar som äter brunalger. Om ditt akvarium är ljusfattigt, t ex på grund av slitna lampor, kan det till och med vara en bra idé att öka ljusmängden något.

Grönalger

Grönalger uppträder ofta senare än brunalger. Till den här gruppen brukar man inte bara räkna de ”vanliga grönalgerna”, utan även gröna håralger och hårda, gröna alger som formar prickar på akvarieglaset. De vanliga gröna algerna äts av de flesta algätande fiskar. Håralgerna däremot är det färre arter som äter så du kan behöva välja algätare med omsorg om du har problem med gröna håralger. Ibland måste man helt enkelt skrubba bort håralger manuellt med en liten borste. De hårda, gröna algerna som kan bildas på akvariets glas är det i princip inga akvariefiskar som verkar tycka om att äta. Normala magnetiska algskrapor är sällan effektiva nog, utan man behöver ett rakblad eller matkniv för att få bort de här hårda algerna.

Rödalger/Buskalger

Som nämnts ovan är Siamesisk Algätare (Crossocheilus siamensis) förtjust i rödalger. Ibland händer det också att vanliga Plecos (t ex Hypostomus punctatus) visar sig vara bra på att kontrollera rödalger i akvariet. Rödalger är svåra att ta bort för hand, så algätare i kombination med minskning av vissa näringsämnen i akvariet rekommenderas. Rödalger är vanligast i akvarier med hårt, basiskt vatten där det finns gott om fosfat och kisel.

Blågröna alger

Det här är egentligen en sorts fotosynteserande bakterier. De kallas Cyanobakterier och ser ut som en slemmig hinna i akvariet. Cyanobakterier kan tyvärr inte svältas ut genom att sänka mängden nitrat/nitrit. Däremot verkar de behöva fosfat, så det kan vara bra att försöka få ned halten fosfat i vattnet. Cyanobakterier är inte bara fula, de kan också kväva växter och skada fisk genom att släppa ut gifter. De är lätta att plocka bort för hand, men det är i princip ett sisyfosarbete. Att öka cirkulationen i akvariet kan hjälpa. Om ingenting annat fungerar kan man behöva ta till erythromycin, 50 mg per 10 liter vatten. Erythromycin är dock skadligt även för bakterier som du vill ha i ditt akvarium och kan därför försämra den biologiska filtrationen radikalt.

alger saltvatten

Alger fyller en viktig roll i båda söt och saltvatten.