Black Molly

Vanliga handelsnamn: Black Molly, Molly
Vetenskapligt namn: Poecilia sphenops
Synonymer: Gambusia modesta, Mollienesia sphenops
Familj: Poeciliidae
Ursprung: Centralamerika och de norra delarna av Sydamerika. (Colombia, Cook Islands, Curaçao Island, Mexico, Venezuela.)
Storlek: 10 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Akvariet bör rymma minst 70 liter. Rekommenderad vattentemperatur är 26-28 grader C, pH 7-8 och dH 11-30. I naturen lever de i betydligt kallare vatten, ned till 18 grader C. I akvariehandeln är det dock mycket vanligt att fiskarna kommer från odlingsdammar i Asien och är vana vid en hög temperatur kring 26-28 grader C. Molly kan leva i bräckt vatten i naturen och odlingsdammarna i Asien brukar också vara bräckta. Man kan hålla Black Molly i sötvatten, men det gör dem känsligare. En salthalt på 0,1% rekommenderas. Om du köper Black Molly som inte odlats stora dammar i Asien och transporterats långt brukar de vara härdiga och lättare att hålla.

Akvarieinredning: Black Molly uppskattar ett välplanterat akvarium, särskilt när de leker. Bra gömställen är viktigt för denna fredliga art. Välj plantor som kan tolerera bräckt vatten, t ex Javamossa och Javaormbunke. Spara gärna lite alger i akvariet när du städar så att Black Molly har något att äta.

Föda: Dess naturliga föda är maskar, larver, insekter, små skaldjur, alger och växtdelar. Black Molly behöver därför en blandad kost i akvariet som innehåller en hög andel köttbaserad mat kombinerat med vegetabilier. Äter torrfoder och håller också gröna alger borta.

Odla: Black Molly är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Black Molly är en levandefödare. Hanen är mindre än honan, har slankare kropp och har gonopodium (en ombildad fena som används för att befrukta äggen inuti honans kropp).

Övrigt: Det finns många framavlade varianter av Poecilia sphenops. Den svarta formen är en odlingsform, i naturen stöter man oftast på ljusa Molly.