Fjärilsfiskar

Fjärilsfiskarna hittar du i familjen Chaetodontidae. Denna familj innehåller för närvarande 114 arter indelade i 10 olika genera, och många av arterna hålls idag av saltvattensakvarister. Medlemmarna av den här familjen kan hittas både i tropiska och tempererade vatten i Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. De är vanligast i Indiska Oceanen och de västra delarna av Stilla Havet.

Fjärilsfiskens kropp är djup och mycket hoptryckt, ungefär som en tallrik på högkant. Munnen är mer eller mindre framskjutande och innehåller en små, borstlika tänder. I den här gruppen finner vi t ex Pincettfiskarna som har en mycket framskjutande, smal mun som ser lite ut som en pincett. Munnen gör det möjligt för dem att hitta mat i små skrevor i korallrevet. De flesta Fjärilsfiskar är mycket färggranna och har ett mörkare band över ögat. De är ofta dekorerade med en markant, mörk prick högt upp på kroppen. De flesta fjärilsfiskarter bildar par. Ingen art sköter om sin avkomma. Under yngeltiden skyddas den unga fiskens huvud av benplattor.

Fjärilsfiskar hittas ofta nära korallrev och de brukar vara dagaktiva både i naturen och i akvariet. Innan du skaffar en Fjärilsfisk är det mycket viktigt att du tar reda på vad just den arten äter. Det finns vissa arter som måste få äta koraller och dessa räknas som svåra att hålla i akvarier. Det är också vanligt att Fjärilsfiskar måste ges en mycket varierad diet som innehåller en blandning av små kräftdjur, symmetriska polyper, fiskrom och trådlager. Det finns även strikta planktivorer. Bland saltvattensakvarister är det vanligast att hålla arter som accepterar många olika sorters mat eller är planktivora, korallätarna räknas som mer komplicerade. Korallätande arter är givetvis inte revsäkra.

Avancerade saltvattensakvarister kan prova att hålla Fjärilsfiskar ur släktet Chaetodon. Dessa behöver ett akvarium på minst 200 liter för att må bra. Om du vill hålla någon av mer tåliga Fjärilsfiskarna kan du t ex välja någon ur släktet Heniochus. De säljs sällan som Fjärilsfiskar, utan kallas för Vimpelfiskar eftersom det är namnet på släktet de tillhör. Den Långfenade vimpelfisken (Heniochus acuminatus) är en mycket populär art ur det här släktet. Den lever av zooplankton och små kräftdjur den kan hitta på botten. Den Långfenade vimpelfisken räknas inte som en enkel saltvattensfisk, men medelavancerade saltvattensakvarister brukar kunna hålla den utan några större problem. Den här arten kan bli upp till 25 cm så du behöver ett stort akvarium. På Engelska brukar den Långfenade vimpelfisken kallas Poor Man’s Moorish Idol.

Ett annat exempel på en populär akvariefisk från Fjärilsfiskgruppen är den Kopparbandade Pincettfisken (Chelmon rostratus). Den här fisken lever på smådjur och rörmaskar och ska helst hållas i ett akvarium där det finns mycket levande sten. Du kan fylla på dess diet med lite Artemia också. Tänk på att den precis som alla andra pincettfiskar har en långsmal mun, den kan alltså inte äta stora bitar mat. Den här fisken brukar beskrivas som en svår art att hålla, men om du lyckas hålla den vid liv medan den acklimatiserar sig i akvariet kan den utvecklas till att blir förvånansvärt tuff. Den första tiden är alltså kritisk.