Sjöhästar

Många sjöhästarter är utrotningshotade eller i riskzonen för att räknas som utrotningshotade. Du bör därför alltid ta reda på aktuell fakta kring den art du är intresserad att hålla. Vad som är lagligt och lämpligt kan ändras snabbt, så det är viktigt att skaffa uppdaterad information och inte lita på uppgifter och rekommendationer som är flera år gamla.

Flera sjöhästarter odlas idag i akvarium och man behöver därför inte köpa viltfångade sjöhästar. När det gäller utrotningshotade arter kan dock lagstiftningen förbjuda all handel med en viss art, även odlade individer. Detta beror på att det är svårt att i en rättegång bevisa att en viss specifik individ är viltfångad. Alltså skulle det bli för lätt för handlare att fortsätta köpa in vildfångade djur och hävda att de är odlade i fångenskap. När det gäller utrotningshotade fiskar kan man idag sälja odlade individer så länge man har ett speciellt certifikat som intygar att de är odlade. Troligen kommer vi att se en liknande utveckling för de hotade sjöhästarterna.

Vildfångade sjöhästar är fortfarande vanligast i djuraffärerna och de brukar vara betydligt billigare än odlade sjöhästar. När du väljer mellan en dyr odlad sjöhäst och en billig vildfångad handlar det inte bara om hur engagerad du är i miljöfrågor, utan det finns också flera egoistiska skäl att överväga den dyra odlade sjöhästen. Normalt har odlade sjöhästar utsatts för mindre stress, eftersom de inte behövt fångas in från havet. Generellt sett är därför en odlad sjöhäst i bättre skick när den säljs och chansen ökar för att du ska kunna hålla den i ditt akvarium. Här finns det givetvis undantag, och man kan inte kategoriskt säga att alla odlade sjöhästar är ett bättre köp än alla viltfångade. En sak som alla odlade sjöhästar har gemensamt är dock att de är vana vid att leva i fångenskap och inte behöver anpassa sig från ett liv i havet till ett liv i fångenskap. Det är också vanligt att odlarna lär de unga sjöhästarna att äta frusen mat. Om du köper en vildfångad sjöhäst bör du vara beredd att odla levande föda åt den.

Sjöhästar är fortfarande ganska ovanliga i akvariebutiker, men man kan beställa dem över Internet. Genom att använda Internet är det också enklare att komma i kontakt med odlare om man vill undvika vildfångade sjöhästar.

Man brukar avråda från att hålla vildfångade sjöhästar och odlade sjöhästar i samma akvarium eftersom de vilda kan bära på sjukdomar som de odlade inte har någon bra resistens mot. Tänk också på att vissa sjukdomar kan smitta mellan sjöhästar och de närbesläktade nålfiskarna.

Alla sjöhästar hör hemma i släktet Hippocampus, samma släkte som vi hittar nålfiskarna i. Sjöhästar har en ovanlig kroppsform, men de är riktiga fiskar. Det finns över 30 beskrivna sjöhästarter, och sjöhästar återfinns i många olika delar av världen. De lever i såväl tropiska som tempererade vatten. I Sverige är det framförallt fyra olika arter som dyker upp i akvariebutikerna.

Hippocampus comes (Tiger tail seahorse)
Hippocampus kuda (Spotted seahorse)
Hippocampus reidi (Longsnout seahorse)
Hippocampus zosterae (Dwarf seahorse)

Hippocampus comes och Hippocampus kuda räknas inte som utrotningshotade (endangered) enligt IUCN Red List of Threatened Species år 2006. Däremot har de kategoriserats som sårbara (vulnerable), vilket innebär att det finns en påtaglig risk för att de blir utrotningshotade inom en överskådbar framtid och att de därför bör hållas under uppsikt. För Hippocampus reidi och Hippocampus zosterae har man inte tillräckligt mycket data för att kunna avgöra situationen för dem i de vilda. Det behövs mer forskning innan man kan säga om de är utrotningshotade eller inte. Du kan läsa mer och hitta aktuell information på www.iucnredlist.org.