Snäckor

Snäckor är populära i saltvattensakvarium och det finns många olika arter att välja mellan. Snäckor är mollusker tillhörande klassen Gastropoda. I denna klass hittar du många olika sorters djur, men det är bara snäckorna som har snurrade skal. Snäckor lever inte bara i saltvatten, det finns även arter som är anpassade för ett liv på land eller i sötvatten. De som lever på land har lungor istället för gälar. Bland de landlevande snäckorna är de flesta herbivora, men när det gäller snäckor vi kan ha i våra saltvattensakvarier är det mycket vanligt med omnivora eller carnivora arter.

I takt med att snäckan växer sig större växer även skalet. Detta skiljer den från t ex eremitkräftan som inte producerar något eget skal och därför måste lämna sitt gamla skal och flytta in i ett annat med jämna mellanrum. När snäckan växer stänger den till en del av skalet och bygger en ny kammare. Varje kammare blir något större än den föregående. Tillväxtsättet leder till att skalet formas som en spiral. De allra flesta snäckarter är högervridna, men det finns även vänstervridna. Den allra största snäckan vetenskapen känner till är Syrinx aruanus som lever i havet utanför Australiens kust. Denna snäcka kan bli över 75 cm lång och väga upp till 18 kg.

Snäckor bygger sina skal av calciumkarbonat, och det ämnet används också för att skydda deras ägg när de fortplantar sig. Det är därför mycket viktigt att miljön du håller dina snäckor i innehåller tillräckligt med kalcium. Snäckorna kan också behöva få i sig kalcium via maten. Tillräckligt med kalk är dock inte det enda som behövs för att snäckorna ska bilda stora och starka skal. Det är också mycket viktigt att du ser till att vattenkvalitén i akvariet är korrekt, särskilt pH-värdet måste man hålla ett vakande öga på. Om pH-värdet sjunker för lågt blir skalen lätt tunna, spruckna och/eller perforerade. Om du märker tecken på sköra skal hos dina snäckor måste du omedelbart se till att de får en mer passande livsmiljö. Snäckan har en viss förmåga att laga sitt skal och göra det starkt igen, men längre tids exponering för olämpligt pH kan vara dödligt eftersom skalskadorna blir så omfattande.

Som nämnts tidigare finns det ett stort antal snäckor att välja mellan för saltvattensakvaristen. Om du vill ha snäckor som kommer att hjälpa dig hålla ditt revakvarium rent och fint kan du t ex skaffa Cerith snäckor (Cerithium sp.). Dessa snäckor är lätta att ta hand om, men föredrar akvarium som varit igång ett tag. Det ska helst finnas mycket levande sten och djup sand.

Cerith snäckor är perfekta som städare eftersom de äter allt möjligt, från en lång rad olika alger till detrius, överbliven fiskmat och organiska restprodukter från akvariets övriga invånare. Eftersom Cerith snäckan tycker om att gräva ned sig i sanden kommer den hjälpa dig hålla syrenivåerna uppe i substratet. De är fredliga och revsäkra djur. Cerith snäckan är extremt svår att odla i fångenskap så du behöver inte vara rädd för att få hela akvariet fyllt av snäckor.

Cerith snäckor är små, de största blir ungefär 2,5 cm. De har ett avlångt skal som brukar vara svart med små vita prickar. Det existerar flera olika färgformer. Cerith snäckan är känslig mot höga nitratnivåer och du kommer inte att kunna använda kopparbaserade mediciner i akvariet när du håller Cerith snäckor. Håll vattentemperaturen mellan 22 och 25.5 grader C, sg. mellan 1.023 och 1.025, dKH mellan 8 och 12 och pH mellan 8.1 och 8.4. Snäckans naturliga miljö finns i Karibien, längst Mexicos kust och i östra delarna av Stilla Havet.