Siamesisk Algätare

Vetenskapligt namn: Crossocheilus oblongus
Synonymer: Epalzeorhynchos siamensis, Crossocheilus siamensis
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Singapore och Thailand
Storlek: 15 cm
Temperament:
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Den Siamesiska algätaren är fredlig och fungerar bra i sällskapsakvarier, men kan ibland vara aggressiv mot artfränder. Att hålla en liten grupp Siamesiska algätare brukar gå bra såvida akvariet inte är alltför litet. Vilda Siamesiska algätare lever i bergsområden och nära vattenfall där vattnet är klart och strömmar fort. Vattnet bör därför vara syrerikt i akvariet. Rekommenderad vattentemperatur är 24-27 grader C och pH-värdet bör ligga mellan 6.5 och 7.5. Akvariet bör vara på minst 120 liter.

Akvarieinredning: Försök efterlikna den naturliga miljön för Siamesiska algätare i akvariet. De håller ofta till nära botten. Akvariet bör innehålla växter och gärna rötter. Bra gömställen uppskattas. Fin sand fungerar bra som substrat.

Föda: I det vilda äter den Siamesiska algätaren många olika sorters små organismer, inklusive fytoplankton, alger och heterotrofa mikrober. Många akvarister håller Siamesiska algätare just eftersom de är så bra på att äta alger. De äter många olika algtyper, inklusive toffsalger. Komplettera algkosten med annan mat för att vara säker på att fisken får i sig tillräckligt med näring. Siamesiak algätare brukar acceptera både levande och fryst foder. Vegetabiliskt foder måste ingå i kosten.

Odla: Siamesisk algätare är svår att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. De är i princip omöjligt att se någon yttre skillnad på honor och hanar.

Övrigt: Crossocheilus oblongus blandas ofta ihop med Epalzeorhynchos kalopterus (Flying Fox). Man kan skilja dem åt genom att titta på fenorna, den Siamesiska algätaren har genomskinliga fenor. Den Siamesiska algätaren har också ett par skäggtömmar på sin överläpp medan Epalzeorhynchos kalopterus har två.