Akvarieförsäkringar

Ett akvarium som går sönder är inte bara sorgligt, det kan också bli mycket dyrt om man inte är försäkrad. Förutom skadorna på själva akvariet och dess invånare och utrustning kan vattnet skada inte bara ditt golv, utan också läcka ned och orsaka problem för själva byggnaden. Bor du i flerfamiljshus kan de som bor under dig drabbas av vattenskador.

Många akvarister vill helst inte tänka på att deras akvarier kan gå sönder, men tyvärr kan akvarier gå sönder av en lång rad olika anledningar. Man bör därför alltid vara medveten om risken och se till att vara försäkrad. Här är några realistiska scenarier som man bör ha i åtanke.

Ett akvarium kan gå sönder på grund av fabrikationsfel.

Ett akvarium kan gå sönder på grund av att det är ett hemmabygge som inte utförts fackmannamässigt.

Ett akvarium kan gå sönder på grund av långvarigt slitage.

Ett akvarium kan gå sönder på grund av en olyckshändelse, en person kan t ex snubbla och slå sönder det.

Ett akvarium kan gå sönder på grund av att någon hanterar det oaktsamt.

Ett akvarium kan gå sönder på grund av skakningar, t ex vid borrningsarbeten.

Ett akvarium kan gå sönder för att akvaristen inte skaffat en akvariemöbel/ställning utan placerat det på en olämplig möbel som inte håller för dess vikt.

Någon kan ha sönder akvariet med flit.

En person kanske inte har som mål att ha sönder akvariet, men agerar ändå på ett sådant vis att det inte riktigt kan räknas som ren olyckshändelse vilket gör att skadan riskerar att behandlas annorlunda av försäkringsbolaget. Om man t ex bråkar och kastar ett tungt föremål mot någon som står framför akvariet är man ju inte ute efter att förstöra akvariet, men det är inte heller en ren olyckshändelse eftersom man medvetet kastar något mot akvariet som man borde förstå kan ha sönder det.

Ett akvarium kan gå sönder vid inbrott.

Ett akvarium kan gå sönder i samband med att andra delar av huset skadas, t ex ras eller brand.

Det är viktigt att tänka på att anledningen bakom skadan kan spela stor roll för om och hur mycket ersättning du kommer att få från ditt försäkringsbolag. Ett akvarium som går sönder på grund av en ren olyckshändelse kan t ex bedömas annorlunda än ett akvarium som går sönder på grund av att man ställt det på en olämplig möbel. Vem som har sönder akvariet kan också spela in. Om någon utanför ditt hushåll skadar akvariet är det ofta deras försäkringsbolag som ska täcka skadan, inte ditt. Det samma gäller då akvarier skadas genom brott. När barn, inom eller utom ditt hushåll, orsakar skador på ett akvarium inträder särskilda regler. Det är alltid bra att kontakta sitt eget försäkringsbolag, även om man anser att t ex en inbrottstjuv ska betala skadestånd för att täcka skadorna. Ett försäkringsbolag kan betala ut ersättning snabbare och sedan själva välja hur de ska gå vidare med kravet.

Många försäkringsbolag har krav på att akvariet ska vara fackmannamässigt byggd. Detta innebär inte att alla hemmabyggen är automatiskt diskvalificerade. Även ett hemmabygge kan leva upp till kraven på fackmannamässighet om det är korrekt och omsorgsfullt konstruerat.

I om bor i flerfamiljshus är det alltid bra att inte bara kontakta försäkringsbolaget utan även fråga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen innan du skaffar ett akvarium. Om en vattenskada uppstår blir nämligen ofta även deras försäkringsbolag inblandade, och det är därför bra att ha fått klartecken i förväg för att minska risken för krångel.

Att ett visst bolag betalade ut ersättning till din kompis för 2 år sedan betyder inte att de skulle göra det idag. Försäkringsregler ändras och uppdateras alltid, så du bör alltid kontakta ditt försäkringsbolag direkt och fråga vilka de gällande reglerna är för just akvarier. Ibland lönar det sig att byta hemförsäkring till ett bolag som har en mer välvillig syn på akvarieskador.

Som alltid är det bäst att få alla överenskommelser skriftligt. Detta är särskilt viktigt om du tänker ha ett mycket stort akvarium som kan ses som ”onormalt”. Det är trist om någon i efterhand försöker hävda att ditt akvarium inte kan anses vara ett normalt hobbyakvarium.

Här är några exempel på frågor som det kan vara bra att ställa till sitt försäkringsbolag:

Ersätts vattenskador genom den vanliga hemförsäkringen?

Vilka delar av akvariet ersätts? Själva tanken? Utrustning? Fiskar och djur? Växter?

Gör ni någon skillnad mellan fabriksnya akvarier, akvarier som köpts begagnat och hemmabyggen?

Hur hög är självrisken?

Hur höga är maxbeloppen för ersättning?

Skiljer sig villkoren åt beroende på orsaken till skadan?

Finns det någon tilläggsförsäkring som skulle göra mig mer skyddad, vad kostar den och vilka villkor gäller för den?