Akvarieväxter

Åsikterna varierar mellan olika akvarister om hur man ska sköta om planterade akvarium och dammar, och det är klokt att skaffa sig råd från fler än en person innan du fattar några beslut om ditt planterade akvarium eller din damm. Det är också bra att skaffa sig detaljerad information om de växtarter du funderar på att hålla.

När man håller vattenväxter är en av de viktigaste punkterna att hitta en bra balans mellan ljus, koldioxid och näringsämnen. Några akvarieväxter har anpassat sig till ett liv i mörkt och dunkelt vatten, men de flesta akvarieväxter kräver mycket ljus för att må bra. Alla växter är beroende av fotosyntesen och utan tillräcklig mängd av ljus kan de sluta växa och till och med ruttna och dö.

Fluorescerende ljus är vanliga i planterade akvarium då de ger ett kraftigare ljus än akvariets standardbelysning. Två ännu starkare alternativ är kvicksilver eller metallhalogen lampor. Dessa lampor är typiska för tätt planterade akvarium eller akvarium som har växter som behöver stora mängder starkt ljus. De är även ett bra val för djupa akvarier, eftersom det starka ljuset kan tränga igenom vattnet och nå ända till botten.

Man kan tillsätta extra koldioxid till ett planterat akvarium för att främja plantutvecklingen. Koldioxid är en grundläggande del i fotosyntesens process. Fiskar, bakterier och andra djur som lever i akvarier producerar små mängder med koldioxid, men de mängderna kan vara för små för att nå nivåer som är optimala för plantutvecklingen. Om du ger dina växter starkt ljus utan att samtidigt ge dem mer koldioxid, kommer de inte att kunna dra nytta utav allt nytt ljus. Det finns flera sätt att höja koldioxidnivån i akvariet. Du kan t ex skaffa en koldioxidbehållare och låta den släppa ut sina bubblor i vattnet. Ett vanligt sätt är att koppla samman koldioxidbehållaren med en filterbehållare. En annan metod som inte kräver någon koldioxidbehållare är jästmetoden, där jäst används för att producera koldioxid.

Utöver ljus, syre och koldioxid kommer dina växter att behöva små doser av andra ämnen, precis som vi människor behöver små doser av vitaminer. Kväve, Fosfor, Kalium, Järn, Väte, Magnesium, Kalcium och Svavel är exempel på nödvändiga näringsämnen för plantutvecklingen. De flesta växter vill även ha en ännu mindre dos av Klor, Molybdenum, Manganese, Zink, Koppar och Boron. Många växtarter kommer att trivas även om du inte tillsätter någon extra näring, eftersom växterna kan ta vara på näringen i fiskavföringen. Vissa akvarister väljer att använda gödningsmedel, men innan du tillsätter någon extra näring till ditt akvarium är det en bra idé att läsa mer om ämnet för att kunna dosera rätt mängd och undvika att störa balansen i akvariet.