Anubias

Anubias är namnet på ett släkte växter i familjen Araceae. Vissa arter växer helt under vatten i floder och mindre vattendrag, medan andra återfinns i fuktiga miljöer såsom träskmarker. Dessa är särskilt populära i öppna akvarier eftersom de kan växa upp över kanten och leva i luften utan problem. Arterna hör hemma i centrala och västra Afrika och är lämpliga i tropiska akvarier.

När man söker efter information om en viss Abuiasart är det bra att komma ihåg att många Anubiasarter har bytt namn ett flertal gånger, och gamla akvarieböcker kan därför använda ett helt annat vetenskapligt namn än moderna akvarieböcker.

Anubias är lämpliga även för nybörjare eftersom växterna är tåliga och anpassningsbara. De klarar sig bra med mild belysning och nöjer sig med den näring som produceras av fiskarna. Extra koldioxid brukar inte ha någon effekt alls. Om man planterar Anubias i alltför stark belysning kan alger börja växa på bladen, och Anubias är därför lämpligast i ett akvarium med mild belysning eller i skuggade delar av ett ljusstarkare akvarium.

Anubias är ett bra val om du har fiskar som tycker om att gräva upp rötterna på växter, eftersom Anubias kan växa på stenar, rötter mm. Använd ett gummiband för att snurra fast en Anubias vid någon akvariedekoration. Efter en tid har plantan utvecklat egna rötter att hålla sig fast med och du kan försiktigt klippa bort gummibandet.

Anubias är vanlig i akvarier där det bor växtätande fiskar, eftersom de brukar undvika att äta upp Anubias. Du kan t ex ofta hitta Anubias tillsammans med guldfiskar och växtätande ciklider. Ibland händer det att fiskar gnager lite på Anubiasbladen utan att egentligen verka se plantan som mat. Om bladen blir lite naggade i kanten ibland brukar det räcka med att skära bort blad som är så skadade att riskerar att ruttna och dö. Att en fisk stundtals tar ett bett av en Anubias betyder inte att den kommer att äta upp hela plantan. Det händer också att fiskar sliter i bladen för att de försöker möblera om i akvariet. Då kan det ofta räcka med att flytta plantan till en annan del av akvariet för att fisken ska lämna den ifred.

Anubias är en grön växt med breda, tjocka blad. Till skillnad från många andra populära nybörjarväxter växer Anubias mycket långsamt. Även en planta som trivs och mår bra kan ta flera veckor på sig att producera ett nytt blad. Anubias blommar lätt under vattnet i akvariet, men förökning i akvarium brukar vanligen ske genom sidoskott snare än genom könlig förökning. Om din anubias skickar ut ett sidoskott måste skottet befinna sig ovanför substratet för att överleva. Sidoskott som skickas ut i substratet av planterade Anubias brukar ruttna bort.

Det finns många olika Anubiasarter att välja mellan. Den allra största heter Anubias heterophylla och dess blad kan bli 40 cm långa och upp till 10 cm breda. Det är dock en mindre art, Anubias barteri, som är vanligast bland akvarister. Det finns en lång rad olika varianter av denna art, t ex den lilla Anubias barteri var. nana som inte växter sig högra än 10 cm. Långa Anubias brukar planteras längst bak i akvariet, de medellånga i mitten och de allra minsta långt fram. Det är vanligt att Anubiasarter kan anpassa sig till såväl sura som basiska vattenkvalitéer. Anubias barteri var. Barteri kan t ex växa mellan pH 5.5 och 9.0. Den tolererar även hårt vatten upp till 20 dGH.