Att Välja Växter

I den här artikeln har vi listat några olika punkter som kan vara bra att ha i åtanke när man väljer växter till sitt akvarium.

Belysningen

Alla växter behöver ljus eftersom de utför fotosyntes, men hur mycket ljus de behöver varierar enormt mycket från art till art. Om du inte vill installera extra starkt ljus bör du välja arter som klarar sig bra på fluorescerande lampor. Om du planerar att installera starkare ljus i akvariet är de viktigt att tänka på att extra ljus kan behöva balanseras med extra näring och koldioxid.

Att en växt är ljuskrävande är inte samma sak som att de behöver ljus under många timmar per dygn. Oftast är 10-12 timmar lagom. Har man ljuset på längre än så främjar det snarare algtillväxt än planttillväxt.

Näringsämnen och koldioxid

Många vattenväxter klarar sig bra på fluorescerande lampor och den gödning och det koldioxid som produceras av fiskarna. Mer krävande vattenväxter kan behöva starkt ljus, extra gödning och mycket koldioxid. Det kan t ex vara nödvändigt att avstå från att använda luftpumpar som driver ut koldioxid ur vattnet. I vissa fall krävs till och med särskilda koldioxidinjektioner. Om du vill hålla den här sortens akvarieväxter bör du läsa en mer detaljerad artikel, eftersom det kan vara lite knepigt att skapa balans mellan starkt ljus, extra gödning och höga halter av koldioxid. Det finns alltid en risk för att man göder algerna snarare än växterna.

Fiskarna

Vilka fiskar håller du i ditt akvarium? Vissa fiskar äter växter och det är därför svårt att ha dem i planterade akvarium. Det finns dock många arter som snarare småäter på växterna än massakrerar dem, och då brukar det fungera att hålla dem i planterade akvarier om du väljer robusta växtarter som växer fort och inte dör eller blir fula av att bli lite gnagda på.

Det finns fiskar som tycker om att gräva och gräver upp akvarieväxternas rötter. Om du håller sådana arter är flytande växter ett bra alternativ. Du kan också välja växtarter som inte behöver planteras i substratet utan kan växa direkt på en sten eller på annan akvariedekoration. Växter ur släktena Microsorum, Anubias och Vesucularia är några exempel på vattenväxter som kan surras fast på en sten med hjälp av en gummisnodd. Efter en tid kommer plantan ha fäst sig vid stenen på egen hand och du kan klippa bort gummisnodden.

Om du vill att dina fiskar ska leka kan de hända att du måste välja akvarieväxter med mer omsorg. Vissa fiskarter älskar t ex buskiga växter med små blad som bildar ett tätt buskage i akvariet, medan andra fiskarter kräver växter med stora, breda blad som de kan sätta fast sina ägg på.

Att växter inte förekommer i fiskens naturliga miljö innebär inte automatiskt att det är olämpligt att hålla fisken i ett planterat akvarium. Levande akvarieväxter hjälper dig att hålla vattenkvalitén uppe och skapar gömställen som kan uppskattas av fiskar även om de inte är vana vid växter. När man sätter upp biotopakvarium brukar man dock undvika att använda växter om de saknas i fiskens naturliga miljö, och istället skapa gömställen som påminner mer om de fiskarna är vana vid, t ex steniga grottor eller övergivna snäckskal.

Vattenkemi och temperatur

Välj växter som uppskattar samma miljö som fiskarna du vill hålla. Ett säkert sätt är att köpa växter som kommer från samma biotop som fiskarna, men det är sällan nödvändigt att vara så strikt. Det finns många vattenväxter som är oerhört anpassningsbara både när det gäller kemi och temperatur. Generellt sett rekommenderas ett pH mellan 6,5 och 7,5 och medelhårt vatten (KH 5-12°) i planterade akvarium, men det finns växter som tolererar eller kräver helt andra parametrar.

Kontrollera arten innan du köper den

Att en växt säljs i en akvariebutik betyder tyvärr inte automatiskt att den är lämplig att ha i ett akvarium. Många landväxter överlever en kortare eller längre tid nedsänkta i vatten, och kan därför säljas av mindre nogräknade affärer. En landväxt mår dock inte bra i ett akvarium och för eller senare kommer den att börja brytas ned och därigenom sänka kvalitén på vattnet. Om du inte är säker på att en viss art är lämplig som akvarieväxt bör du alltid kontrollera det innan köp. En enkel sökning på Internet eller ett telefonsamtal till en akvarieförening brukar ofta räcka för att få klarhet.

Lämpliga nybörjarväxter

Som nämnts tidigare finns det gott om växter som inte är särskilt svåra att hålla i akvariet och därför kan rekommenderas även till nybörjarakvarister. Många tror att akvarieväxter är komplicerade att hålla, men sanningen är att väl valda arter tvärt om kan göra akvariet lättare att sköta eftersom de hjälper till att hålla vattenkvalitén uppe. Dessutom producerar växterna syre åt fiskarna och gör skygga fiskar tryggare i akvariet eftersom de skapar gömställen.

De här är några exempel på arter som brukar klara sig bra med fluorescerande lampor, samt de näringsämnen och den koldioxid som bildas av fiskarna.

  • Vesicularia dubyana (Javamossa)
  • Microsorum pteropus (Javaormbunke)
  • Bolbitis heudelotii (Glasormbunke / Bolbitis ormbunke)
  • Fontinalis antipyretica (Näckmossa / Amanomossa)
  • Salvinia molesta
  • Många olika arter i släktet Anubias (Anubias spp.)