Cryptocoryne

Cryptocoryne är ett släkte växter i familjen Araceae. Cryptocoryne arterna brukar kallas Water trumpet (Vattentrumpet) på engelska, eftersom blomstängeln skyddas av en utväxt som ser ut lite som en trumpet.

Om du letar efter information om en viss Cryptocoryne art är det bra att komma ihåg att många arter flyttats och bytt namn. Gamla akvarieböcker kan därför använda andra namn än nyare källor. En annan orsak till förvirringen inom släktet är att Cryptocoryne arterna lätt hybridiserar även ute i naturen, och plantor man trott var egna arter har visat sig vara hybrider. Samtidigt hittar man fortfarande nya, äkta arter med jämna mellanrum. Vissa Cryptocoryne kan bara identifieras när de blommar, och eftersom de är svåra att få att blomma i akvarier är det vanligt att akvarister inte vet exakt vilken art de håller.

Eftersom Cryptocoryne är populära akvarieväxter finns det nu en uppsjö kultivarer av de mest frekvent hållna arterna. Cryptocoryne har hållits som akvarieväxt av växt- och akvarieentusiaster ända sedan slutet av 1700-talet. När akvariehobbyn började växa till sig ordentligt under 1960-talet blev Cryptocoryne arterna välkända och omtyckta.

Cryptocoryne arterna hör hemma i tropiska delar av Asien och är därför lämpliga i tropiska akvarier. Eftersom arterna är populära bland akvarister exporteras de till stora delar av världen, och de har idag spritt sig utanför akvarierna. Du kan t ex hitta etablerade bestånd i Texas och Florida i USA, samt på Jamaica. Man ska aldrig släppa ut akvarieväxter i naturen eftersom de kan störa ekosystemet och introducera nya sjukdomar.

De flesta Cryptocoryne arter hör hemma i floder och mindre vattendrag där vattnet inte strömmar särskilt fort. De kan också förekomma i områden som bara tidvis är under vatten, t ex tidvattenzoner eller pölar som bara översvämmas vissa delar av året.

Några Cryptocorynearter förökar sig förhållandevis lätt i akvarium. De som växer helt under vatten brukar inte försöka sig könligt utan bara skapa kloner av moderplantan, medan de som växer upp över ytan kan blomma och föröka sig könligt. Det finns också arter som nästan aldrig förökar sig i akvarium.

Om du vill hålla en Cryptocoryne växt är det viktigt att välja rätt art, eftersom vissa är mycket tåliga medan andra arter är extremt svåra att hålla i akvarium. Det finns också vissa arter som är utrotningshotade och som man bör undvika att köpa, såvida de inte är odlade. Bland de härdigaste arterna finner vi de populära Cryptocoryne beckettii och Cryptocorynes wendtii. Cryptocorynes wendtii är en av de vanligaste arterna i akvarium och trivs mellan 20 to 33 °C. Den mår bäst av neutralt eller svagt surt vatten, men kan anpassa sig till högre pH-värden. Det räcker med milt ljust, men starkare ljus kan öka tillväxttakten.

Cryptocoryne arter lever i många olika miljöer, så det går ofta att finna en art som redan är van vid de förhållanden du har i ditt akvarium. Cryptocoryne balansae och Cryptocoryne pontiderifolia växter t ex i vatten som strömmar over kalkrik mark och mår därför bra i ett akvarium med högt pH-värde och hårt vatten. Cryptocoryne grabowski skulle å andra sidan troligen må mycket dåligt i det akvariet, eftersom den hör hemma i sura mossar. Cryptocoryne ciliate är känd för att växa bra akvarium med svagt bräckt vatten, eftersom den växer i sådana områden i det vilda.