Altumskalar

altum scalare

altum scalare – Bild av: Jeff Kubina

Vanliga handelsnamn: Altumskalar
Vetenskapligt namn: Pterophyllum altum
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Colombia och Venezuela
Storlek: 18 cm
Temperament: Revirhävdande, men relativt fredlig
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Altumskalar bli 20-30 cm hög och behöver därför ett högt akvarium, även innan den blir så stor. Om man håller Altumskalar i ett för lågt akvarium kan det skada dess tillväxt. Akvariet bör vara minst 60 cm högt, gärna högre, och rymma minst 400 liter. Många fiskar biter i Altumskalarens långa, känsliga fenor, även arter som inte är kända för att vara fenbitare i vanliga fall. Altumskalar är en revirhävdande art, men det är ändå inte en särskilt aggressiv fisk och den kan fara illa om den hålls tillsammans med aggressiva fiskar. Vattentemperaturen bör hållas mellan 26 och 28 grader C. Altumskalar mår bäst i surt vatten, runt pH 4.5-6.0. Vattnet ska helst också vara mycket mjukt, under dH 5. Undvik kraftfull vattencirkulation. Altumskalar lever i stim som ung och bildar par när den blir könsmogen.

Akvarieinredning: Altumskalar ska helst hållas i ett tätt planterat akvarium där en större yta lämnats öppen för simning. Använda gärna stenar och rötter för att skapa bra gömställen och skyddade platser.

Föda: Altumskalaren är en köttätare som lever av små fiskar och ryggradslösa djur. I akvariet äter den både levande foder, frysfoder och torrfoder. Om du håller den tillsammans med små fiskar, t ex tetror, kommer den troligen äta upp dem också.

Odla: Altumskalar är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Det är bara ett litet antal akvarister som lyckats få arten att framgångsrikt leka i akvarium. Altumskalar bildar par och är en frilekande substratruvare. Om du vill försöka odla Altumskalar är det bäst att skaffa en grupp unga fiskar och låta dem växa upp tillsammans och bilda sina egna par. Det är mycket svårt att se skillnad på könen, så det är enklast att låta fiskarna välja själva. Honan kan producera flera hundra ägg per lek. Äggen läggs oftast på hårda växtblad. Båda föräldrarna vaktar sin avkomma.