Att Laga Akvarium

Att laga ett akvarium involverar en hel del jobb och det är viktigt att inte stressa utan låta allting torka ordentligt innan akvariet fylls igen. En dålig lagning kan orsaka en mindre översvämning med omfattande vattenskador. Ofta börjar trasiga akvarier läcka långsamt och det finns tid att upptäcka problemet, men det händer även att akvarium går sönder plötsligt och oförutsett på grund av felaktiga lagningar och sådana händelser innebär givetvis akut kris för akvariets invånare, utrustningen och lokalen akvariet står i.

Det vanligaste sättet att laga ett akvarium om glaset gått sönder är att byta ut hela glasskivan. Mindre sprickor kan tekniskt sett tätas, men att lappa och laga på detta vis är mycket riskabelt.

Se till att du har allting du behöver innan du påbörjar projektet. De vanligaste redskapen är kniv, rakblad, rakbladskniv, mjuk metallborste, silikon i en spruta och aceton. Rakbladen nöts fort, så skaffa en rejäl uppsättning. Det är också viktigt att absolut inte snåla på silikonet. Instruktionen nedan kan givetvis behöva anpassas för att stämma med just ditt akvarium. Det finns flera olika grundkonstruktioner inom akvariehobbyn och akvarier är sammanfogade på olika sätt.

Skär bort fogen inne i akvariet.

Ta bort fogen som sitter mellan ramen och glaset.

Ta bort fogen som sitter mellan de olika glasskivorna.

De här tre stegen kräver ofta mycket jobb, det kan vara svårt att få bort fogarna ordentligt. Använd inte samma blad för länge eftersom de blir trubbiga fort och svårare att arbeta med.

Rensa bort alla gammalt silikon. Aceton löser en del av det men du kommer att behöva skära och skrubba en hel del för hand också. Olika akvarister föredrar olika metoder. Du kan t ex använda bara rakbladskniv eller en kombination av rakblad och mjuk metallborste. Det är viktigt att verkligen få bort allt gammalt silikon.

Tvätta noga med mer aceton. Det är viktigt att kontinuerligt tvätta rent med aceton under hela lagningsprocessen, eftersom fett från dina fingrar och annan smuts kan göra lagningen sämre.

Sätt dit den nya glasrutan och använd en tillräckligt tjock silikonfog för att fästa skivorna i varandra. Det finns flera olika tekniker. Du kan t ex placera akvariet så att du kan lägga den nya glasrutan på de befintliga glasrutorna och stödja upp den under tiden det tar för silikonet att torka. Det är viktigt att det inte finns utrymme för skivorna att vika sig eller på att sätt flytta sig under torkprocessen. En tung glasskiva måste hindras från att trycka ut att silikon och hamna direkt mot de andra skivorna. Det är vanligt att använda tändstickor för att inte glasrutorna ska hamna direkt mot varandra. Om du använder tändstickor behöver du göra en slutlimning där du plockar bort tändstickorna och fyller i det sista. Vissa säkrar glasskivorna med hjälp av tändstickor + tejp. Efter att silikonet spritsats ut kan du trycka och jämna till det med hjälp av dina fingrar eller bredsidan av ett knivblad. Man kan doppa fingrarna i vatten för att undvika att så mycket silikon fastnar på dem.

Låt silikonet i innerfogen härda under några dygn och påbörja sedan arbetet med att lägg en fog inuti akvariet. Det är viktigt att inte slösa med silikonet utan använda en rejäl mängd för att få akvariet tätt och säkert. Precis som förra gången kan du trycka och jämna till det silikonet hjälp av dina fingrar eller bredsidan av ett knivblad.

Låt silikonet härda tills det inte luktar längre. Hur lång tid som behövs beror bland annat på temperaturen. Räkna med cirka 2 dygn.

Överflödigt silikon kan tas bort med rakblad. Detta samma gäller silikon som råkat hamna på fel plats under lagningsprocessen.

Nu är det dags att provfylla akvariet. Håll gärna till på en plats där akvariet kan läcka utan att det blir problem, t ex badrummet eller ett garage med golvbrunn. Fyll inte hela karet på en gång utan nöj dig med 30-50%. Om det inte uppstår några tecken på läckage inom några timmar kan du fylla hela akvariet och låta det stå några dygn.

Tips 1: Att laga ett akvarium är mycket lättare om man är två personer. Detta är särskilt sant när det gäller lite större akvarier.

Tips 2: Det är viktigt att silikonfogarna inte innehåller några luftbubblor, eftersom detta är en vanlig orsak till läckande akvarier.

Tips 3: När man använder aceton är det viktigt att ventilationen är mycket god.

Tips 4: Om du beställer den nya glasskivan från en glasmästare, be denne slipa kanterna så du slipper riskera att skära dig.

Tips 5: Om det fastnar mycket silikon på dina fingrar kan du doppa dem i äggvita istället för vatten.

Tips 6: Om man lagar ett akvarium är det viktigt att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Många försäkringsbolag nekar ersättning för skador som orsakats av ett akvarium som inte lagats på ett fackmannamässigt vis. Fackmannamässighet innebär inte att den som utför arbetet måste vara professionell glasmästare eller liknande, det handlar bara om att arbetet ska hålla samma kvalité som om det gjorts av en fackman.