Auratus Ciklid

Vanliga handelsnamn: Auratus, Gyllene Mbuna
Vetenskapligt namn: Melanochromis auratus
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Malawi (Malawisjöns sydvästra delar)
Storlek: 11 cm
Temperament: Medelaggressiv. Hanen revirhävdande, särskilt under leken.
Svårighetsgrad: 3

Hållning: I Malawisjön är Auratus inte särskilt revirhävdande, men i akvarium brukar hanen bli mycket revirhävdande, särskilt under lekperioden. Man bör helst hålla flera honor per hane. Akvariet bör rymma minst 200 liter. Den rekommenderade vattentemperaturen är 23-26 grader C. pH-värdet bör vara basiskt, från pH 7.5 till 8.5, och vattnets hårdhet ska helst hållas inom dH 10-15 intervallet.

Akvarieinredning: Den naturliga miljön för Auratus är både Malawisjöns klippbiotoper och övergånszonerna mellan klippbiotop och sandbiotop. Fin sand rekommenderas som substrat. Använd stenar och grottor för att skapa många bra gömställen. Det är viktigt att övriga fiskar kan hålla sig undan en aggressiv hane.

Föda: Auratus är en allätare. I Malawisjön äter den genom att mumsa i sig biomattan som täcker klippor och stenar. Denna biomatta innehåller mycket alger, men Auratus får även i sig en del proteinrika smådjur. Auratus kan också äta fiskyngel när den får chansen. I akvariet äter den alla sorters standardfoder. Det är viktigt att hålla dess naturliga kost i åtanke så det blir rätt balans mellan växtbaserad och köttbaserad mat i akvariet.

Odla: Auratus är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Man kan könsbestämma Auratus med hjälp av färgteckningen. Vuxna hanar är svarta och har svaga vitgula linjer som löper längs med kroppen. Honorna är istället gulaktiga och har svaga svarta och vita linjer. Auratus är en munruvande art och det är honan som ruvar. Lekplatsen brukar vara inuti en grotta eller utmed en klippa. Även efter att honan släppt ut ynglen första gången fortsätter hon att ta in dem i munnen när de behöver skydd.