Blå Ciklid

Vanliga handelsnamn: Blå ciklid
Vetenskapligt namn: Aequidens pulcher
Synonymer: Aequidens latifrons
Familj: Cichlidae
Ursprung: Colombia, Trinidad och Tobago, Venezuela
Storlek: 20 cm
Temperament: Revirhävdande och medelaggressiv. Blir mer aggressiv under lekperioden.
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Blå ciklid är en revirhävdande art som kan bli lite aggressiv i akvariet, särskilt under lekperioden. Hålls bäst i par. I naturen lever Blå ciklid både i grumliga, stillastående vatten och i klara, strömmande vattendrag. Rekommenderad vattentemperatur är förhållandevis sval, 22-25 grader C. pH-värdet bör ligga mellan 6.5 och 7.5 och vattnets hårdhet under dH 25. Akvariet bör vara på minst 150 liter.

Akvarieinredning: Den här cikliden är inte så överdrivet förtjust i att gräva och brukar inte förstöra växter, så man kan ha levande plantor i akvariet. Välj helst robusta arter, t ex Anubias. Konstruera bra gömställen med hjälp av stenar och rötter.

Föda: Vilda Blå ciklider äter framförallt maskar, larver, skaldjur och insekter. I akvariet äter de helst levande och fryst mat, men brukar acceptera även torrfoder.

Odla: Blå ciklid är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Det är viktigt att komma ihåg att Blå ciklid kan blir tämligen aggressiv under lekperioden. De Blå cikliderna bildar par och är öppna substratruvare. Äggen brukar läggas på stenar och den Blå cikliden är välkänd för sin goda yngelvårdnad.

Hanarna är större och mer färggranna, och ryggfenorna och analfenorna är mer utdragna. Under lekperioden blir hanarna blå. Blå ciklid brukar bli könsmogen när den är kring 8 cm lång.