Blå Delfinciklid

Vanliga handelsnamn: Blå delfinciklid
Vetenskapligt namn: Cyrtocara moorii
Synonymer: Haplochromis moorii
Familj: Cichlidae
Ursprung: Malawi, Mozambique och Tanzania. Är endemisk till Malawisjön och Malombesjön.
Storlek: 23 cm
Temperament: Fredlig och svagt revirhävdande
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Behöver ett akvarium på minst 375 liter. Rekommenderad vattentemperatur är 24-27 grader C, pH 7.5-8.5 och dH 10 – 18. Om man håller Blå delfinciklid tillsammans med Placidochromis phenochilus, Placidochromis electra eller Protomelas annectens resulterar det lätt i hybrider.

Akvarieinredning: Det är viktigt att akvariet innehåller gott om lämpliga gömställen. Substratet ska bestå av finkorning sand eftersom Blå delfinciklid hör hemma i sandbiotopen i Lake Malawi och Lake Malombe.

Föda: I det vilda äter den Blå delfincikliden i princip bara små ryggradslösa djur som virvlats upp ur sanden av sandsilande fiskar, särskilt av Taeniolethrinops-arterna som man ofta hittar den tillsammans med. I akvariet uppskattare den frysfoder, men man kan träna den att acceptera torrfoder också.

Odla: Blå delfinciklid är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Precis som alla andra kända Malawiciklider är den en munruvare. Arten bygger inga bon, utan befruktningen sker när en lämplig hona och hane råkar stöta på varandra. De leker på sandbotten och äggen befruktas innan de plockas upp av honan. Om man försöker flytta en ruvande hona till ett separat akvarium blir hon ofta så stressad att hon spottar ut sin avkomma. Honan och hanen har samma färg, men hanarna är större och har större pucklar.

Övrigt: Är uppsatt på IUCN:s Red List of Threatened Species, men bara som ”Least Concern”.