Blå Gurami

Vanliga handelsnamn: Blå gurami
Vetenskapligt namn: Trichogaster trichopterus
Synonymer: Trichopterus trichopterus, Osphromenus trichopterus
Familj: Belontiidae
Ursprung: Indonesien, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand och Viet Nam.
Storlek: 15 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Blå gurami är en fredlig art som fungerar bra i stora sällskapsakvarier. Bör ej kombineras med aggressiva fiskar som kan trakassera den. Rekommenderad vattentemperatur är 22-28 grader C. pH-värdet bör ligga mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten mellan dH 5 och 19. Ett akvarium på minst 100 liter rekommenderas.

Akvarieinredning: Den Blå guramin lever i våtmarker och tätbevuxna kanaler och uppskattar därför ett välplanterat akvarium. Se till att det finns gott om gömställen och använd gärna rötter och stenar. Lämna ett område öppet för den Blå guramin att simma runt i.

Föda: Den Blå guramin än en allätare och dess naturliga kost består till stor del av plankton, skaldjur och insektslarver. Äter alla sorters standardfoder i akvariet.

Odla: Blå gurami är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Blå gurami är en skumbobyggande art. Man kan se skillnad på könen genom att titta på ryggfenan, hos hanen är denna spetsigare och mer utdragen. Hanen kommer att vakta skumboet noggrant och schasa bort honan direkt efter leken. I små akvarium är det bäst att plocka ut honan, annars kan hanen bli aggressiv mot henne. Om akvariet är längre än 120 cm brukar det fungera bra att låta honan stanna kvar.

Övrigt: Det finns idag många olika odlingsformer att välja mellan.