Black Ghost Knivfisk

Vanliga handelsnamn: Black ghost knivfisk, Black ghost, Svart spöke
Vetenskapligt namn: Apteronotus albifrons
Synonymer: Sternarchus albifrons, Sternarchus maximiliani
Familj: Apteronotidae
Ursprung: Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname och Venezuela.
Storlek: 50 cm
Temperament: Skygg. Mycket aggressiv mot artfränder.
Svårighetsgrad: 4

Hållning: De vilda Black ghost kvivfiskarna lever i snabbt strömmande vatten. Den rekommenderande vattentemperaturen är 22-28 grader C, pH-värdet bör ligga på 6.0-7.5 och hårdheten på dH 5-19. Akvariet bör vara på minst 550 liter. Black ghost kvivfisk är en skygg och nattaktiv art. Är mycket aggressiv mot artfränder, men går bra att hålla tillsammans med stora, lugna fiskar av andra arter. Skadas lätt av låg vattenkvalité och hastiga förändringar (t ex större vattenbyten). Byt vatten ofta så du kan byta en mindre mängd och använd gärna vattenpreparat.

Akvarieinredning: I naturen lever Black ghost kvivfisk i vattendrag med sandbotten, så fin sand är lämpligast som substrat i akvariet. Den här arten uppskattar ett tätt planterat akvarium. Använd rötter och stenar för att skapa många bra gömställen.

Föda: Black ghost kvivfisk är en rovfisk specialiserad på insektslarver. Levande föda är att föredra i akvariet, men det går att vänja fiskarna vid fryst foder, uppskurna stora maskar och liknande.

Odla: Black ghost knivfisk är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Eftersom den odlats så få gånger i akvarium är det svårt att säga något säkert om hur man ska göra för att öka chansen för lek. Det är svårt att könsbestämma den här arten, möjligen kan det vara så att hanen har ett något längre huvud än honan, med mer studier krävs innan det kan anses vara bekräftat.

Övrigt: Black ghost knivfisk har ett särskilt elektriskt organ och elektriska receptorer som den använder när den jagar.

Om du tar väl hand om din Black ghost knivfisk kan den bli mycket gammal och lära sig känna igen dig.