Blodfenstetra

Vanliga handelsnamn: Blodfenstetra
Vetenskapligt namn: Aphyocharax anisitsi
Synonymer: Aphyocharax rubripinnis, Aphyocharax affinis
Familj: Characidae
Ursprung: Argentina, Brasilien och Paraguay
Storlek: 6 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Det här är en lättskött fisk som kan hållas i ett 50 liters akvarium. Eftersom den lever i stim i det vilda bör man alltid hålla minst fem individer tillsammans, gärna ännu fler. En Blodfenstetra som hålls ensam blir skygg och gömmer sig helst. Blodfenstetra passar bra i ett sällskapsakvarium med andra små och fredliga arter. Den rekommenderade vattentemperaturen är 20-28 grader C. Blodfenstetror kan tolerera lägre temperaturer än så, men när de fryser blir inte färgerna lika vackra. Det ideala pH-värdet ligger mellan 6.0 och 7.5. Den här arten kan tolerera en vattnenhårdhet ända upp till dH 30.

Akvarieinredning: Blodfenstetran mår bäst i ett välplanterat akvarium. Använd gärna flytväxter för att dämpa belysningen något. Mörkt substrat rekommenderas.

Föda: I naturen är Blodfenstetran en allätare som framförallt livnär sig på små skaldjur, maskar och insekter. I akvariet är den alla sorters standardfoder.

Odla: Blodfenstetra är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Att könsbestämma Blodfenstetra är lite knepigt, men om man tittar noga kan man se att hanen har små hakar på sin analfena. Blodfenstetra är en romspridande art. Honan kan producera upp till 500 ägg per lek och de brukar släppas uppe vid ytan eller bland växter. Om man vill ha en hög överlevnadsprocent ska man helst använda sig av ett separat odlingsakvarium, eftersom föräldrarna kan äta upp äggen.

Övrigt: Om du tar god hand om din Blodfenstetra kan den leva över 10 år i akvariet.