Boliviansk fjärilsciklid

I denna guide:

Boliviansk fjärilsciklid

Vanliga handelsnamn: Boliviansk fjärilsciklid
Vetenskapligt namn: Mikrogeophagus altispinosus
Synonymer: Microgeophagus altispinosa, Papiliochromis altispinosa
Familj: Cichlidae
Ursprung: Bolivia och Brasilien
Storlek: 10 cmTemperament: Revirhävdande, men förhållandevis fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning

Rekommenderad vattentemperatur är 24-26 grader C och pH-värdet bör ligga kring neutral, mellan 6.5 och 7.5. Tolererar vattenhårdhet upp till dH 10. Akvariet bör rymma minst 120 liter och inte ha alltför kraftig cirkulation. Dämpad belysning är en bra idé.

Akvarieinredning

Den Bolivianska fjärilscikliden uppskattar ett tätt planterat akvarium med ett öppet område att simma omkring i. Fin sand är lämplig som substrat. Använd rötter, stenar och växter för att skapa gott om lämpliga gömställen.

Föda

Den Bolivianska fjärilscikliden är en allätare vars kost till stor del består av små ryggradslösa djur i det vilda. I akvariet accepterar den de flesta sorters foder, inklusive torrfoder. Kosten bör helst varieras och inte bara bestå av torrfoder.

Odla

Boliviansk fjärilschiklid är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. De Boliviansk fjärilschikliderna bildar par och är öppenlekande substratruvare. En sten väljs ut som lekplats och upp till 200 ägg deponeras. Det tar ungefär tre dygn innan larver kläcks och de flyttas då till en grop som grävts ut i substratet. Efter lite drygt en vecka är ynglen helt frisimmande och har konsumerat gulesäcken helt. Det är då dags att börja mata dem. Föräldrarna fortsätter vakta sin avkomma även efter att ynglen blivit frisimmande.

Om du vill odla Boliviansk fjärilschiklid är det bäst att skaffa en grupp unga fiskar och låta dem växa upp tillsammans. De kan då bilda sina egna par. Att könsbestämma Boliviansk fjärilschiklid kan vara knepigt, men hanarna brukar vara något större och slankare och utveckla starkare färger. Om du tittar på ryggfensstrålen och stjärtfenans översta och nedersta röda fenstråle kan du se att de är något mer utdragna hos hanen.