Odla Scalare – Odla Skalar

I denna guide:

Könsbestämma Scalare

Det är oftast väldigt svårt att se om en Scalare är en hona eller hane, eftersom de är väldigt lika. De flesta som håller Scalare är osäkra på fiskens kön tills de märker vem det är som lägger ägg och vem som befruktar dem. Om du iakttar dina Scalare nog innan de börjar leka, kan du märka en skillnad i storleken på papilla mellan könen. Papillan är ett rosafärgat organ placerat just bakom analfenan. Båda könen kommer visa upp en papilla precis före leken, men Scalaren med den största papillan är oftast honan. Hennes pailla kommer ocså vara rundare än hanens, och när Scalarehonan blir lekmogen kommer hon svullna i regionen kring papillan. Du kan också märka en skillnad i uppförandet, en Scalarehane är mer revirlysten än honan. Om en av dina Scalare blir lekmogen, kommer alla Scalarehannar i akvariet visa papilla. De fiskar som inte visar papilla i den situationen är antingen honor eller sjukliga hannar.

Para ihop Scalare

Scalare bildar par innan leken, men paren är inte livslånga. Det lättaste sättet att skaffa sig ett par är att köpa ett redan etablerat par från en odlare eller djuraffär. Det är dock ganska dyrt och att bilda ditt eget par är mycket billigare. Ett sätt är att köpa 4-8 Scalare och hålla dem i samma akvarium, där de kan lära känna varandra och bilda sina egna par. Välj fiskar med fina anatomiska drag, som ser starka ut och äter med god aptit. Studera fenorna och gälarna extra noga för att upptäcka tecken på sjukdom. Det är en bra idé att köpa från en etablerad odlare om du vill producera Scalare av hög kvalitet. Om du inte hittar någon Scalareodlare i ditt område kan du köpa dina fiskar på Internet, men se till att välja en odlare med gott rykte för att försäkra dig om att du får en fisk av hög kvalitet.

Att få Scalare i lekkondition

Scalare behöver oftast bli åtminstone 5 cm innan de är mogna att leka för första gången. Om de hålls på en lämplig diet kommer detta normalt inträffa när Scalaren är mellan 8 och 12 månader gammal.

För att framkalla yngling bör du hålla din Scalare i ett akvarium som är stort nog. Tryck inte ned så må många fiskar i det att det blir trångt. Det idealiska akvariet är minst 40 cm högt, eftersom Scalare är höga fiskar. Ett akvarium som är för grunt hämmar deras tillväxt. Scalare överlever i sämre vattenförhållanden och olämpliga vattentemperaturer, men det kan få dem att sluta äta och de kan lätta sluta föröka sig. Vattnet skall därför bytas frekvent och vattentemperaturen ska hållas mellan 27 och 29 grader C.

Lämplig och varierad föda är också nödvändigt för att få din Scalare i lekkondition. Färdiggjort foder speciellt utformat för Scalare är en bra grund, men bör kompletteras med köttig mat. Mygglarver, vattenloppor, biffhjärta, små Artemia och större Artemia uppdelade i lagom storlek, är några exempel på mat som är känd för att framkalla yngling hos Scalare. Samtidigt som din Scalare måste få mycket mat, är det viktigt att inte övergöda den. Kolla akvariet 5 minuter efter att du matat dina fiskar och ta bort all mat som ännu inte ätits upp. Om du ofta har ett överflöd av mat kvar efter 5 minuter betyder det att du ger dina Scalare för mycket mat.

Tecken på yngling hos Scalare

Om en Scalare plötsligt får en större mage och ett mer aggressivt beteende, är det möjligt att det är en gravid Scalarehona. Två Scalare som pustar varandra är också ett typiskt lekbeteende. Scalare av båda könen kommer också visa upp sina fenor, stänga sina munnar och snurra runt. När ett par har skapats kommer de att välja ut en lekplats och börja rengöra den tillsammans.

Äggläggning och befruktning hos Scalare

Fiskarnas ägg kommer att läggas på lekplatsen och placeras i mycket prydliga linjer. Det är vanligt att akvaristen ger sina Scalare en särskild lek substrat, men det kan hända att fisken föredrar någon annan plats i akvariet. Scalarehanen befruktar äggen genom att hålla sig strax bakom honan och vidröra äggen med sin papilla. Om du håller enbart Scalarehonor, kan en av honorna ta över hanens beteende och följa efter den äggläggande honan och röra äggen. Dessa ägg blir självklar inte befruktade och blir vita inom ett par dagar.

Ägg och yngelskötsel hos Scalare

Flera metoder används av Scalarodlare för att skydda äggen och ynglen från hungriga vuxna fiskar. En del tar bort alla fiskar förutom föräldraparet från akvariet, medan andra odlare väljer att ta bort det lekande paret istället och placera dem i ett speciellt odlingsakvarium. Andra tar bort mindre dominanta hanar tills det bara är den mest dominanta hanen kvar med honorna i akvariet. Den metoden involverar också att ta bort alla honor som inte är lekmogna från akvariet.

Alla vuxna Scalare kan äta upp äggen, och många odlare placerar därför äggen i en egen tank så fort de har blivit befruktade. Det enklaste sättet är att placera en speciell lek substrat i akvariet innan fiskarna börjar leka. Förhoppningsvis lämnar av honan av äggen på lek substrat, och den kan sedan lätt tas bort och flyttas till ett eget akvarie. En lerkruka, ett plaströr eller en bit tegel fungerar också bra som lek substrat om du inte vill köpa en specialutformad från akvariebutiken. Äggen överlever den korta tiden ur vattnet som det tar att flytta över dem från ett akvarium till ett annat, men försök att göra det så fort som möjligt.

Om du inte vill behålla alla dina yngel, kan du låta äggen ligga kvar i akvariet med de vuxna fiskarna. Om du ger dina yngel bra gömställen, såsom tätvuxna områden, kommer åtminstone några av dem att växa upp. Var försiktig med stark filtration, eftersom små yngel kan sugas in i filtersystemet.

Om ditt Scalarepar aldrig har förökat sig tidigare, är det en bra idé att låta dem leka en eller två gånger i deras vanliga akvarium utan att du blandar dig i. Om du flyttar dem till lett odlingsakvarium under deras första lek kan de bli förvirrade och stoppa parningsprocessen. Det är normalt att föräldrarna äter upp äggen från sin första yngling, och när det händer är det vanligt att honan lägger ägg igen efter bara några veckor.

Utvecklingen av ägg och yngel hos Scalare

Nylagda Scalareägg är genomskinliga eller nästan genomskinliga, med en ljus gul ton. Om äggen inte är befruktade kommer de att börja bli vita efter ungefär 24 timmar. Om de inte har blivit uppätna av vuxna fiskar i akvariet, kommer de obefruktade Scalareäggen angripas av svamp och börja se väldigt luddiga ut efter ca 48 timmar. 48 timmar efter de har lagts kommer det å andra sidan synas små rörliga yngelstjärtar i de befruktade äggen.

Dag tre syns grodyngelliknande yngel med stora säckar äggula. Ynglen sitter fast på lek substrat. Om Scalareföräldrarna fortfarande är i samma akvarium som sin avkomma, kommer nu föräldrarna att börja flytta runt de små ynglen. På den fjärde dagen kommer du att kunna se små ögon på ynglen och på den femte dagen kommer äggulorna börja krympa. Väldigt snart kommer det första ynglet kunna simma fritt. Under dag sju kommer vanligtvis ynglen att börja bli hungriga eftersom energin frånäggulan har konsumerats.

Lämpligt akvarium för odling av Scalare

Om du bestämmer dig för att föda upp ägg och yngel i ett speciellt akvarium är ett 20-40 liters lämpligt, men även en behållare som inte är större än 10 liter fungerar ofta. Du behöver inte ha lock på akvariet. Om låter Scalareföräldrarna göra sin avkomma sällskap i akvariet kommer föräldrarna att hålla äggen rena och skydda dem mot mögel. Om äggen håls utan föräldrarna måste du använda någon form av anti-svamp medel för att förhindra svampattacker. Se till att vattentemperaturen är densamma i uppväxttanken som i föräldrarnas gamla akvarium. En luftsten i akvariet gör det lättare att hålla höga syrenivåer. Håll vattenkvalitén uppe genom att frekvent ta bort döda yngel och överbliven mat. Regelbundna vattenbyten är också ett måste. Även om du tar bra hand om akvariet, kommer troligen en stor mängd av ynglen att dö. Du kommer att behöva ta bort döda yngel från akvariet tre gånger om dagen eller oftare. Under de första tre veckorna kan det vara nödvändigt att byta vattnet så ofta som varje dag.

Att mata Scalare yngel

Du kan börja mata ynglen ungefär en vecka efter att äggen lagts. Ynglen kan överleva upp till 12 timmar utan mat, men det är mycket bättre att mata dem 4-5 gånger per dag när de är såhär små. Nyliggen kläckt artemia fungerar ofta bra som första mat. Om ynglen är för små för att äta nykläckt artemia, kan du istället ge dem särskild flytande yngelmat från akvariebutiken. Överlevnadsprocenten sjunker drastiskt om man ger små yngel död mat, t ex flingfoder, istället för levande mat. När ynglen är några veckor gamla och hunnit bli lite större kan du börja vänja dem vid flingfoder. Pulverisera flingorna innan du släpper ned dem i vattnet.

Vakt och omsorgsbeteenden hos Scalare

Som nämnts tidigare är det ganska vanligt att Scalare äter upp ägg eller yngel, speciellt under den första ynglingen. Det är därför många Scalareodlare placerar äggen i ett speciellt akvarium utan vuxna fiskar. Det är dock mycket fascinerande att se ett Scalarepar ta hand om sin egen avkomma. Du kan till exempel ta bort några av äggen och låta några vara kvar hos föräldrarna. Om du lämnar äggen för att kläckas hos sina föräldrar, kommer föräldrarna yngla igen efter 2-3 veckor och de redan kläckta ynglen kommer använda de nya äggen som föda. När ynglen är 5-6 veckor gamla kommer du att kunna se dem äta från skinnet och fenorna på sina föräldrar. Det här beteendet kan göra föräldrarna väldigt svaga och kan även få dem att dö, men är helt naturligt.

En del Scalare är mer aggressiva än andra och klarar aldrig av att föda upp sin avkomma. De kommer alltid att äta sin avkomma eller åtminstone jaga iväg dem och strunta i att ta hand om dem. Sådana individer kan oftast sorteras bort tidigt som under parningsleken, eftersom de är extremt aggressiva och ibland skadar sin lekkamrat. Det är inte helt ovanligt att Scalare lider av skadade munnar efter parningsperioden.