Cykling

När man pratar om cykling är det cirkulationen av vissa näringsämnen i akvariet man syftar på. Många nybörjarakvarister sätter upp ett akvarium, fyller det med vatten, häller i lite vattenberedningsmedel och efter 24 timmar fyller de akvariet med all den fisk de önskar hålla. Det här kan fungera bra om du håller mycket tåliga arter, men om du vill kunna hålla något känsligare fisk bör du alltid cykla akvariet. Cykling rekommenderas dessutom även om du ska hålla tåliga fiskar. Att dina fiskar överlever att släppas ned i ett proppfullt, 24 timmar gammalt akvarium är inte det samma som att de mår bra av det.

Så vad är då cykling? Cykling är en process där man låter nyttiga bakterier växa till sig i akvariet. Dessa bakterier bryter ned avföring och annat avfall från fiskarna och omvandlar farliga ämnen till något mindre farliga ämnen. Cykling handlar alltså framförallt om att etablera tillräckligt stora bakteriekolonier i akvariet så att de kan ta hand om det avfall fiskarna producerar.

Ibland kallar man cyklingen för att akvariet åldras, men det är egentligen inte en bra term eftersom den leder till att en del nybörjare tror att allt de behöver göra är att låta akvarievattnet stå några veckor utan fisk i sig. Cykling handlar om att försöka efterlikna det ekosystem som finns i naturen, där olika organismer lever på varandras restprodukter. Detta kommer inte automatiskt ske bara för att du låter vattnet stå ett tag.

Vad händer egentligen vid cykling?

För att förstå vad som sker i akvariet är det bra om man lär sig lite om den grundläggande kemin och vilka biologiska processer som sker utan att vi ser dem. Jag vet att det finns akvarister som rycker till bara man nämner ordet ”kemi” och anser att kemi och biologi bara krånglar till akvariehållningen. Om du är en av dem, och just nu plågas av hemska minnen från kemilektionerna i skolan, så ber jag dig att ändå fortsätta läsa. Det här är inte speciellt komplicerat. Det handlar om grundläggande kunskaper som kommer att göra det mycket lättare för dig att förstå vad som egentligen försiggår i ditt akvarium. När man förstår vad som sker, istället för att bara blint lyda olika råd (Häll i 13,5 droppar av det här! Köp det här filtret! Byt 20% av vattnet varje söndag!) är det mycket enklare att hålla ett akvarium.

Alla djur i akvariet producerar avföring och andra restprodukter som innehåller ammoniak. Ammoniak produceras även när växter och djur bryts ned, t ex överbliven mat, döda celler från fiskar eller vissnande blad från akvarieväxter. Beroende på pH-värdet i akvariet kommer det att innehålla ammoniak eller ammonium, men eftersom båda dessa närbesläktade ämnen är farliga för fisk och bryts ned på liknande sätt kommer vi för enkelhetens skull kalla det för ammoniak i den här artikeln.

Ammoniak är farligt för fisken och höga halter kommer att göra dem sjuka eller till och med döda dem. Som tur är finns det en sorts bakterier som lever av att äta ammoniak. Problemet är att dessa bakterier utsöndrar nitrit, som är ännu farligare än ammoniak. Du behöver därför ytterligare en sorts bakterie som konsumerar nitrit och utsöndrar nitrat. Bakterie nummer ett tillhör en grupp som kallas Nitrosomonas med bakterie nummer två tillhör gruppen Nitrospira.

Om du håller levande växter i ditt akvarium kommer de också hjälpa dig att hålla halterna av farliga ämnen nere eftersom de kan använda dem som näringsämnen och därigenom ta bort dem från vattnet. Detta innebär dock att så snart ett blad dör och börjar brytas ned släpps farliga ämnen ut i vattnet igen. Man bör därför alltid plocka bort vissnande och döda blad från akvariet.

Vilka olika cyklingsmetoder kan jag använda?

Det finns flera olika sätt att cykla ett akvarium. Vissa använder fiskar, medan andra föredrar att ge bakterierna mat på annat vis, t ex genom att lägga lite fiskmat eller en räka i vattnet, eller tillsätta ren ammoniak. Det finns också akvarister som inte koncentrerar sig på bakterier, utan låter växter inkorporera avfall och använda det som näringsämnen under cyklingen. Här kommer en kort introduktion till två av de vanligaste metoderna.

Metod 1: Använd fisk

Det här är den vanligaste cyklingsmetoden. Den bygger på att man gradvis tillsätter fler och fler fiskar under flera veckors tid. På så sätt hinner kolonierna av nyttiga bakterierna växa till sig. Det är viktigt att välja tåliga fiskarter, eftersom vattenkvalitén kommer vara lite instabil under själva cyklingen. Det är t ex vanligt att man får höga halter av nitrit. Ammoniaken i fiskarnas avföring har då omvandlas till nitrit av bakterie nr 1 (Nitrosomonas), men bakterie nr 2 (Nitrospira) har ännu inte hunnit omvandla nitriten till nitrat.

Om du vill använda fisk för att cykla ditt akvarium kan du t ex köpa Zebra Danio (Danio Rerio). Den här fisken är tålig och eftersom den också är fredlig kommer den att acceptera att du gradvis introducerar fler och fler fiskar till akvariet. Om ditt akvarium är 50-75 liter räcker det med en liten grupp av 3-4 Zebra Danio till att börja med. Mata fiskarna sparsamt, eftersom övermatning är en av de vanligaste anledningarna till att det uppstår problem i nya akvarier. Gör små vattenbyten ofta. Att byta 10-15 % var tredje dag brukar vara lagom. Öka mängden fiskar gradvis. Skaffa helst ett testkit från akvariebutiken så att du kan hålla koll på mängden ammoniak, nitrit och nitrat i vattnet. Många akvariebutiker erbjuder sig att testa vattnet åt akvarister, men det är troligare att man verkligen tar sig tid och testar regelbundet om man har ett testkit hemma och inte behöver gå till affären med vatten varje gång.

Metod 2: Använd ammoniak

Den här metoden kallas ”fisklös cykling” och är ännu inte så vanlig. Fördelen med den är att du inte behöver använda fiskar som försökskaniner medan du cyklar akvariet. Den är även bra för dig som vet att du inte vill hålla någon av de tåliga fiskar som kan användas för cykling.

Under en fisklös cykling använder du inte fiskar för att producera ammoniak åt bakterierna, utan tillsätter små mängder ammoniak till akvariet. Du kan använda dig av ren ammoniak eller en kombination av ren ammoniak och torrfoder. Eftersom du inte kan se hur några fiskar mår är det mycket viktigt att testa vattnet för att se att cyklingen fungerar som den ska.

Till en början ska ammoniakhalten i akvariet vara kring 5 mg/liter. Försök hålla en jämn nivå och tillsätt mer ammoniak när det behövs. Efter en vecka kan du börja mäta nitrithalten, och när du märker att den stiger är det dags att minska på ammoniaktillskottet. Efter två veckor bör du börja mäta nitrathalten, och om den börjar stiga kan du helt sluta med ammoniaktillskottet. Vänta tills det knappt finns några spår av nitrit i akvariet och gör sedan ett rejält vattenbyte så att nitrathalten hamnar under 12 mg/l.

Vart kommer bakterierna ifrån?

De nyttiga bakterierna förekommer naturligt, men man kan hjälpa processen på traven genom att tillsätta en liten koloni bakterier till akvariet. Man kan ta lite substrat eller filtermedium från ett etablerat akvarium och lägga i det nya akvariet. Om man gör så, går cyklingen fortare eftersom det finns fler bakterier till att börja med. Problemet med den här metoden är att man riskerar att samtidigt introducera sjukdomar till det nya akvariet. Ett säkrare sätt att kickstarta ett nytt akvarium är att köpa en bakteriekultur med rätt sorts bakterier från akvariebutiken.

Måste jag byta vatten i ett cyklat akvarium?

Ja, även i ett akvarium med stora bakteriepopulationer måste man byta vatten regelbundet. Eftersom du ständigt tillsätter nya näringsämnen till akvariet via fiskmat är det omöjligt att skapa ett helt fungerande ekosystem. Vattenbyten är dessutom inte bara ett sätt att ta bort organiska ämnen, det fyller flera andra viktiga funktioner.