Demasoni ciklid

I denna guide:

Vanliga handelsnamn: Demasoni
Vetenskapligt namn: Pseudotropheus demasoni
Synonymer: Pseudotropheus sp. ”Dwarf Pombo”
Familj: Cichlidae
Ursprung: Tanzania (Pombo Rocks, Lake Malawi)
Storlek: 7 cm
Temperament: Revirhävdande och aggressiv i akvarium.
Svårighetsgrad: 3

Hållning

Den här Malawicikliden här hemma i klippbiotopen och brukar hålla sig förhållandevis nära ytan där vågorna slår mot klipporna. I det vilda är Demasoni inte revirhävdande. I akvarium blir arten dock revirhävdande och hanarna kan bli aggressiva mot varandra. Akvariet bör vara på minst 150 liter och inrett med gott om gömställen och naturliga barriärer. Håll vattentemperaturen mellan 23 och 27 grader C och pH värdet från 7.5 till 8.5.

Akvarieinredning

Försök efterlikna den naturliga klippbiotopen när du inreder akvariet och skapa gott om grottor, håligheter och liknande gömställen. För att undvika revirstrider är det viktigt att det finns bra, naturliga barriärer i akvariet.

Föda

Demasoni är en allätare som framförallt livnär sig på aufwuchs i naturen. Äter många olika sorters alger, inklusive kiselalger. Äter båder torrfoder och frysfoder i akvariet. Det är viktigt att du ger din fisk både köttbaserad mat och växtbaserad mat eftersom den är en allätare, men det ska vara en klar övervikt mot det växtbaserade. Foder baserat på spirulina rekommenderas.

Odla

Demasoni är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Precis som alla andra Malawiciklider är Demasoni en munruvande art. Det är svårt att könsbestämma Demasoni eftersom honor och hanar är mycket lika varandra.

Övrigt

Eftersom Demasoni lever i klippbiotopen i Lake Malawi tillhör den gruppen Mbuna ciklider. Brukar den räknas som dvärg Mbuna eftersom den inte växer sig så stor.