Dvärggurami

Vanliga handelsnamn: Dvärggurami
Vetenskapligt namn: Colisa lalia
Synonymer: Colisa unicolor, Trichogaster lalius
Familj: Belontiidae
Ursprung: Bangladesh, Indien och Pakistan.
Storlek: 9 cm
Temperament: Fredlig och skygg, men hanarna är revirhävdande under lekperioden.
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Akvariet bör vara på minst 50 liter. Den rekommenderade vattentemperaturen är 25-28 grader C och pH-värdet bör ligga mellan 6.0 och 7.5. Precis som många andra Guramiarter blir Dvärgguramin lätt sjuk av dålig vattenkvalité. Dvärggurami är vanliga i sällskapsakvarier. Bör ej hållas med aggressiva arter.

Akvarieinredning: Dvärgguramin är lite skygg och mår bäst i ett välplanterat akvarium. Inkludera gärna flytväxter och använd stenar, rötter mm för att skapa många bra gömställen. Det behövs också en öppen yta för fisken att simma runt i. Försök efterlikna Dvärgguramins naturliga habitat, dvs tätvuxna långsamma strömmar och sjöar.

Föda: Dvärgguramin äter torrfoder, frystorkad, frusen och levande mat i akvariet. En varierad kost minskar risken för bristsjukdomar.

Odla: Dvärggurami är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Att könsbestämma Dvärggurami är inte svårt eftersom hanen har starkare färger. Hanen bygger ett skumbo bestående av saliv, luftbubblor, växtdelar och alger. Stark cirkulation i akvariet kan skada skumboet. Efter cirka ett dygn i skumboet kläcks äggen.

Övrigt: Dvärgguramin är en av de mest populär arterna av små Gurami och det finns många olika framodlade varianter av denna art i akvariehandeln. Precis som alla andra guramiarter tillhör Dvärgguramin Labyrintfiskgruppen. Detta innebär att Dvärgguramin har ett labyrintorgan som gör det möjligt för fisken att andas syre direkt från luften. Dvärgguramin kan överleva i vatten med låg syrehalt genom att simma upp till ytan och andas luft där.