Eldbuk

Vanliga handelsnamn: Eldbuk
Vetenskapligt namn: Thorichthys meeki
Synonymer: Cichlasoma meeki Thorichthys helleri meeki
Familj: Cichlidae
Ursprung: Belize, Guatemala och Mexiko
Storlek: 17 cm
Temperament: Revirhävdande, men relativt fredlig när den inte leker. Vissa individer är alltid mycket aggressiva.
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Behöver ett akvarium på minst 200 liter. Att bottenytan är stor är egentligen viktigare än exakt hur många liter akvariet innehåller. Vattentemperaturen bör ligga mellan 26 och 30 grader C och pH-värdet mellan 6.5 och 7.5.

Akvarieinredning: I naturen lever Eldbuken långsamma vatten, oftast över sand- eller gyttjebottnar. Man har även hittat den i steniga dammar. Den brukar hålla sig när strandkanten och gömma sig bland vegetationen. I akvariet vill den helst ha finkornig sand uppblandad med grus som substrat. Plantera robusta växter i substratet och använd stenar och rötter för att skapa bra gömställen. Tänk på att göra det möjligt för fisken att ta ett avgränsat revir, annars kommer det anse att hela akvariet är dess revir.

Föda: Eldbuken är en allätare som framförallt lever på små ryggradslösa djur och alger. Om du håller den tillsammans med väldigt små fiskar kommer de också stå på menyn. Äter alla sorters standardfoder i akvariet, men mår bäst om den får fruset eller levande foder.

Odla: Eldbuk är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Eldbuken bildar par och är en substratruvande art. Fiskarna leker förhållandevis öppet, t ex på en sten. Honan kan producera upp till 500 ägg per lek. När ynglen kläcks kommer de flyttas till grottor, så det är viktigt att inkludera grottor om du vill odla Eldbuk. Enklaste sättet att bilda par är att hålla 5-7 individer som får bilda sina egna par. Man kan skilja hanar från honor genom att hanen har mer utdragna ryggfenor och analfenor. Hanarna brukar också vara större och ha starkare färger.