Bukvattensot

Bakgrund

Bukvattensot orsakas av en flagellat och eftersom den framförallt drabbar munruvande ciklider från Lake Malawi och Lake Tanganyika misstänker man att denna flagellat finns naturligt inuti dessa fiskars tarmar. Normalt orsakar den inga problem, men när någon försvagar fisken, t ex stress i akvariet, kan flagellatpopulationen börja växa okontrollerat och göra fisken svårt sjuk. Det verkar som att felaktigt foder i kombination med annan stress avsevärt ökar risken för bukvattensot.

Bukvattensot är även känd som Malawimage och Tropheus-sjuka.

Prevention

Som nämnts ovan lutar de flesta experter åt att flagellaten som orsakar bukvattensot finns naturligt i vissa fiskar. Att försöka utrota den från akvariet i förebyggande syfte är därför inte aktuellt, utan vi måste istället inrikta oss på att våra fiskar inte hamnar i situationer där de inte längre kan hålla flagellaten under kontroll. Att ge fiskarna rätt mängd av en lämplig foderkombination är ett mycket viktigt steg om du vill undvika utbrott av bukvattensot. Andra stressfaktorer måste naturligtvis undvikas så långt som möjligt, t ex olämplig vattenkvalitet, felaktig temperatur, för få gömställen, för litet akvarium, omflyttningar mm. Bukvattensot smittar, men ganska långsamt.

Symptom på bukvattensot

Bukvattensot förlöper normallt i fyra olika stadier, men många fiskar dör innan de når det fjärde stadiet.

Fisken slutar äta. Det är vanligt att den tar in maten i munnen, men sedan spottar ut den igen.

Den drabbade fisken verkar ”hosta”.

Fiskens avföring blir mycket tunn; nästan som sytråd.

Fisken svullnar upp. Om du obducerar en sådan fisk kan du se hur hela tarmsystemet förvandlats till en varig smet.

Hur fort de olika stadierna av bukvattensot framskrider varierar mycket från fisk till fisk, bland annat beroende på i vilken kondition fisken är när sjukdomen utbryter.

Om en fisk hunnit nå fjärde stadiet av bukvattensot är det oftast barmhärtigare att avliva den än att försöka behandla den. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppsvullen fisk inte måste lida av bukvattensot. När t ex en Malawiciklid svullnar upp är det lätt att tro att det måste vara Bukvattensot eftersom Malawiciklider ofta drabbas av denna åkomma. Sanningen är dock att en svullen fisk kan lida av en rad olika problem, inklusive vanlig förstoppning. När det gäller just Malawiciklider är det värt att notera att de inte brukar få utstående fjäll när det rör sig om bukvattensot.

Behandling mot bukvattensot

Det är viktigt att alltid hålla koll på sina fiskar och notera tidiga symtom, eftersom bukvattensot blir alltmer svårbehandlad ju längre tid sjukdomen får utvecklas. Om man griper in tidigt har man mycket goda chanser att få sin fisk frisk igen, särskilt om man kombinerar medicinsk behandling med att se till de faktorer som försvagat fisken och gjort den mottaglig för bukvattensot försvinner.

Metronidazol är effektivt mot flagellaten som orsakar bukvattensot. Det finns flera olika medicinmärken som innehåller den aktiva substansen metronidazol, och ofta anges dosering på paketet. I annat fall kan du följa tumregeln 5 milliliter 40-procentig metronidazol per 100 liter vatten. Om din akvariebutik inte säljer metronidazol kan du kontakta en veterinär, eller köpa metronidazol avsett för behandling av människor. Flagyl är ett av flera medicinmärken för människobruk som innehåller metronidazol. Om du köper 200 mg tabletter räcker det med en tablett per 50 liter vatten.

Vissa akvariebutiker säljer även särskild anti-flagellat medicin som ska fungera mot flera olika sorters flagellater, inklusive den som orsakar bukvattensot.

Ibland är det nödvändigt att upprepa behandlingen med metronidazol eller generell anti-flagellat medicin efter några dagar. Det är då mycket viktigt att göra ett stort vattenbyte innan.

Behandling mot bukvattensot kan kombineras med nifurpirinol-baserad medicin. Nifurpirinol dödar inte själva flagellaten, men ämnet är verksamt mot en rad olika organismer som kan orsaka följdsjukdomar hos den försvagade fisken.

Diskussion

Varje gång du använder starka mediciner i akvariet, t ex metronidazol och nifurpirinol, dödar du inte bara de sjukdomsalstrande organismerna utan även en rad andra organismer som behövs för att dina fiskar ska må bra. Att förebygga bukvattensot istället för att ständigt behandla det när problem uppstår är därför mycket bättre på lång sikt. Du kan även låta bli att behandla ett utbrott av bukvattensot och istället avliva de sjuka fiskarna. Om du ser till att vattenkvalitén och andra stressfaktorer åtgärdas kommer ofta de fiskar som ännu inte uppvisar symptom ofta klara sig.