Fenröta

Bakgrund

Bakteriell fenröta kan orsakas av flera olika bakterier, inklusive Pseudomonas fluorescens, Haemophilus piscium och olika Aeromonas arter.

Att förebygga bakteriell fenröta

Precis som många andra sjukdomar verkar det som att bakteriell fenröta lättare uppstår i akvarier där vattenkvalitén är låg. Att hålla vattenkvalitén uppe är därför en av de viktigaste punkterna om du vill förebygga bakteriell fenröta. Fenröta har också länkats till för låga vattentemperaturer.

Eftersom bakteriell fenröta också är smittsam kan det vara en bra idé att hålla nya fiskar i karantän innan du släpper ned dem i ditt akvarium, särskilt om du misstänker att de kan bära på fenröta. En infekterad fisk kan ställa till problem även i ett akvarium med god vattenkvalitet.

Symptom på bakteriell fenröta

De första symptom på bakteriell fenröta som akvaristen kan märka av är vanligen att lätta beläggningar uppstår på fiskens fenkanter. Beläggningen är ofta blek. Ju allvarligare angreppet blir, desto lättare blir det att upptäcka fenrötan. Fiskens fenor ”ruttnar” gradvis bort. De går sönder och blir fnasiga, och tillslut så korta att det inte finns några fenor kvar (såvida inte fisken dött innan dess). De angripna fiskarna blir förkrympta och eftersom deras fenor blir mindre och mindre kan de inte simma ordentligt.

Det är vanligt att de skadade fenorna angrips av andra organismer, särskilt mögelsvampar som Saprolegnia och Achlya, och sådana angrepp kan göra att förstörelseprocessen accelererar.

Behandling mot bakteriell fenröta

Fenröta är svårbehandlad, men det finns några olika preparat att försöka med. Temperaturhöjning och/eller ökad salthalt har också haft en positiv effekt i vissa fall. Det är dock viktigt att inte bara inrikta sig på behandling utan också se till att stoppa smittspridningen. All former av behandling måste också kombineras med optimal vattenkvalitet i akvariet.

Metod 1

Bada den angripna fisken i en lösning bestående av 1 gram euflavin per 100 liter vatten.

Metod 2

Bada den angripna fisken i en lösning bestående av 1 gram sulfonamid (t ex albucid eller globucid) per 100 liter vatten.

Metod 3

Bada den angripna fisken i en lösning bestående av 5 milliliter 40-procentig metronidazol per 100 liter vatten.

Metod 4

Ge den angripna fisken ett långt bad (6 dagar) i en lösning bestående av 60 mg kloramfenikol per liter vatten.