Hål I Huvudet Sjukan (Hexamitiasis)

Bakgrund

Ingen vet ännu med säkerhet exakt vad som ligger bakom hål i huvudet sjukan. Många misstänker att det beror på en kombination av bakterier och någon flagellat, och behandlingen brukar därför bestå av en kombination av mediciner för att döda både flagellater och bakterier. Flagellater tillhörande släktet Hexamita är särskilt misstänkta, och sjukdomen kallas därför ofta Hexamitiasis eller Hexamita. Det verkar också som att långvarig exponering för olämplig vattenkvalité är en faktor som utlöser Hål i huvudet sjukan. Den här sjukdomen är mycket vanligare hos vissa fisktyper än andra. Stora fiskar är särskilt utsatta, speciellt ciklider, och man ser ofta problemet hos Diskus, Oscar och Jurupari Earth Eaters.

Att förebygga Hål i huvudet sjukan

Som nämnt ovan verkar dålig vattenkvalité över lång tid vara en utlösande faktor när det gäller hål i huvudet sjukan. Bästa sättet att förebygga problemet är därför att se till att vattenkvalitén hålls uppe. Detta kommer även att förebygga en lång rad andra problem i ditt akvarium. Många akvarister har problem med att hålla vattenkvalitén uppe eftersom de försöker hålla stora fiskar i små akvarier. Skaffa inte stora fiskar, eller fiskar som växer sig stora, om du inte är beredd att ge dem tillräckligt stora akvarium.

Symptom på Hål i huvudet sjukan

Hos en fisk drabbad av hål i huvudet sjukan blir sensorporernas öppningar förstorade och börjar utsöndra en vit, varliknande substans. Ofta börjar sjukdomen som ett litet sår eller hudirritation på fiskens huvud, precis over ögonen. Trots namnet kan dock den här sjukdomen angripa andra delar av kroppen än huvudet. Såret växer sig gradvis större och kommer så småningom att ta sig igenom det yttre skinlagret. Fisken börjar ofta magra av och dess avföring kan bli vit och trådaktig.

Behandling mot Hål i huvudet sjukan

Att bota Hål i huvudet sjukan är svårt, men ibland lyckas man i alla fall bromsa sjukdomsförloppet något eller få det att avstanna helt så att fisken överlever trots att den har ett ”hål i huvudet”.

Eftersom Hål i huvudet sjukan troligen beror på olämplig miljö är det givetvis viktigt att få upp vattenkvalitén i akvariet till optimala nivåer. Detta kan kombineras med medicinsk behandling som biter på både flagellater och bakterier. Den aktiva substansen metronidazol dödar flagellater medan den aktiva substansen nifurpirinol dödar vissa sorters bakterier. Akvarister har också nått framgång med kombinationen metronidazol och chloromycetin.

Använd 5 milliliter 40-procentig metronidazol per 100 liter vatten. Flagyl är en medicin avsedd för människor, den säljs i tablettform och innehåller metronidazol. En 200 mg tablett är lagom för 50 liter vatten.

Förr kunde man köpa en särskild sorts fiskmat som innehöll kombinationen metronidazol + nifurpirinol, men den har blivit mycket svår att få tag på.

Om du måste upprepa behandlingen är det viktigt att göra ett stort vattenbyte innan, oavsett vilka kombinationer av medicin du använder dig av.