Fläckig Pansarmal

Vanliga handelsnamn: Fläckig pansarmal
Vetenskapligt namn: Corydoras paleatus
Synonymer: Callichthys paleatus, Corydoras marmoratus
Familj: Callichthyidae
Ursprung: Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay
Storlek: 8 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Fläckig pansarmal är en stimfisk och man ska därför alltid hålla minst fem stycken tillsammans, helst ännu fler. Fläckig pansarmal är en dagaktiv art. Akvariet bör rymma minst 100 liter och vattnet ska vara rent och syrerikt. I naturen kan den Fläckig pansarmalen exponeras för vattentemperaturer ned till 18 grader C, men 20-25 grader rekommenderas i akvariet. Håll pH-värdet mellan 6.5 och 7.5 och hårdheten mellan dH 5 och 9.

Akvarieinredning: Använd rötter och växter för att skapa bra gömställen i akvariet, men lämna även ett område öppet för simning. Fin sand rekommenderas som bottenmaterial, helst ska sandkornen inte vara större än 2 mm. Det är mycket viktigt att inte använda substrat med skarpa kanter, eftersom det kan skada skäggtömmarna hos de Fläckiga pansarmalarna.

Föda: Fläckig pansarmal är en allätare som framförallt livnär sig på maskar, små skaldjur, insekter och växtdelar i naturen. I akvariet accepterar den torrfoder, t ex tabletter och flingor, men fisken föredrar fryst eller levande foder. Eftersom den är en allätare är det viktigt att den får både växtbaserad och köttbaserad mat.

Odla: Fläckig pansarmal är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Den här arten är substratlekande och äggen fästs på växter. Hanen är mycket mindre än honan.

Övrigt: Fläckig pansarmal mår inte bra av salt i vattnet.